Səməd Vurğun

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
Fox.AZ
Qaynar olaylar Texnologiyalar Canlı ünsiyyət (Bloqlar)
Gündəlik həyat Şou-biznes
  Müzakirələr (Forum)
Avto dünya Xüsusi layihələrimiz Yükləmələr
İdman və sağlamlıq Mobil xidmətlər Online arxiv
 

5 səhifədən 1-cisi 12345 По?ледн??По?ледн??
Показано ? 1 по 20 из 89.

Тема: Səməd Vurğun

 1. #1
  Qeydiyyat
  May 2008
  Ünvan
  ...
  İsmarıc sayı
  753
  Təşəkkür edirəm!
  2,301
  Təşəkkür alıb: 3,392 dəfə, İsmarıc; 1,918

  По умолчанию Səməd Vurğun


  Səməd Yusif oğlu Vəkilov 1906-cı il martın 21-də Qazax rayonunun Yuxarı Salahlı kəndində bəy nəslinə mənsub bir ailədə anadan olmuşdur. Vəkilağalılar, sonralar isə Vəkilovlar adlanan nəslin 300 illik tarixi məlumdur. Şairin anası da həmin nəsildəndir. Vəkilağalılardan çox cürətli hərbiçilər, maarifçilər, həkimlər, şairlər yetişmişdir. Onlar çar Rusiyası dövründə Qazaxda, Tiflisdə, başqa yerlərdə yaşamış və işləmişlər. Şairin atası Yusif ağa kənddə, ömrünün son illərini isə Qazaxda yaşamışdır. O, çox səxavətli olduğundan öz var-dövlətini əlində saxlaya bilməmiş, yoxsullaşmışdır.
  Balaca Səmədin uşaqlığı çox acınacaqlı olmuşdur. 6 yaşı olanda anası Məhbub xanım 28 yaşında vəfat edir. Səməd atası Yusif ağanın və ana nənəsi Aişə xanımın himayəsində yaşayır. Aişə xanımın əri-şairin babası Mehdixan ağa öz dövründə elində, obasında Kuhənsal ləqəbi ilə tanınan şair idi. Görkəmli Azərbaycan şairi, Qarabağ xanı İbrahim xanın vəziri Molla Pənah Vaqif (1719-1797) də bu nəslə mənsub olmuşdur.
  Şair uşaqlıq illərini doğma kəndində keçirmiş, ilk təhsilini kənd məktəbində almışdır.
  1918-ci ildə görkəmli ədəbiyyatşünas və maarifçi Firudin bəy Köçərli Qori müəllimlər seminariyasının Azərbaycan şöbəsini Qazaxa köçürərək Qazax müəllimlər seminariyasını təşkil edir. Seminariya mütərəqqi bir maarif ocağı idi. Bu məktəbə qəbul olunan kənd uşaqları arasında Səməd və Mehdixan Vəkilov qardaşları da var idilər. Firudin bəy Köçərlinin həyat yoldaşı Badisəba xanım Vəkilova (Köçərli) şairin yaxın qohumu idi.
  Səməd Vəkilov gəncliyində o hər şeylə maraqlanan, həssas, şıltaq, bədəncə zəif, bununla yanaşı çox cürətli, möhkəm iradəli, hazırcavab idi. Təhsilə başladığı ilk günlərdən ondakı fitri istedad özünü göstərməyə başlamışdı. Bu illərdə o, Vaqif, Vidadi, Zakir və Sabir yaradıcılığı ilə yanaşı, A.S.Puşkinin, Y.M.Lermontovun və türk yazıçılarından Tofiq Fikrətin, Namiq Kamalın, Məhməd ?minin əsərləri ilə də tanış olur. Səsi olduğundan gözəl oxuyur, məharətlə şeir deyir, həvəskar tamaşalarda çıxış edirdi.
  1922-ci ildə şairin atası Yusif ağa, bir il sonra isə nənəsi Aişə xanım vəfat edir. Bundan sonra Səmədə və qardaşı Mehdixana onların bibisi qızı Xanqızı Vəkilova qayğı göstərir.
  Seminariyada o, ilk şeirlərini qələmə alır. Bunlar xalq poeziyası formasından biri olan lirik qoşmalar idi. Yazdığı şeirlər seminariyanın divar qazetində çıxırdı.
  Şairin ilk çap əsəri olan «Cavanlara xitab» şeiri 1925-ci ildə Tiflisdə çıxan «Yeni fikir» qazetində dərc olunmuşdur. Bu şeiri o, seminariyanı qurtarması münasibətilə yazmışdı.
  Seminariyanı bitirdikdən sonra Səməd Vəkilov Azərbaycanın bir sıra kənd və rayonlarında, o cümlədən Qazaxda, Qubada və dahi Nizaminin vətəni Gəncədə Azərbaycan dili və ədəbiyyatını tədris etməyə başlayır.
  Poeziya get-gedə şairin bütün varlığına hakim kəsilir. Gənc şair öz xalqını, vətənini, doğma torpağının əsrarəngiz təbiətini sevdiyi üçün «Vürğün» təxəllüsünü götürür. O, özü sonralar belə yazırdı:
  Aşiqəm insana və təbiətə,
  ?lim qələm tutub yazandan bəri…


  1929-cu ildə Səməd Vurğun İkinci Moskva Universitetinin ədəbiyyat fəkültəsinə daxil olur. Moskvadakı təhsil illərində o, fəal yaradıcılıqla da məşğul olur.
  Həmin illər yazdığı siyasi məzmunlu və lirik şeirlər onun 1930-cu ildə çap olunmuş «Şairin andı» adlı ilk kitabında toplanmışdır.
  1930-1940-cı illər-Vurğun istedadının çiçəklənməsi və yüksəlişi dövrüdür. 1934-cü ildə şairin «Könül dəftəri» və 1935-ci ildə «Şeirlər» adlı kitabları nəşr olunmuşdur. Bu dövrdə şair, poeziyamızın dilini bir çox əcnəbi sözlərdən təmizləyərək, ədəbiyyatımızı, dramaturgiyamızı yeni əsərlər hesabına zənginləşdirmişdir. Yalnız 1935-ci ildə Səməd Vurğun 7 poema və 100-ə yaxın şeir yazmışdır. 1934-cü ildə yazılmış «Azərbaycan» şeiri Azərbaycan ədəbiyyatının incilərindəndir. Bu şeirdə doğma Azərbaycanın qədim tarixi, təbii gözəlliyi, nemətləri, xalqımızın xeyirxahlığı, açıqürəkliyi və qonaqpərvərliyi öz əksini tapmışdır:
  Elə həmin il Səməd Vurğunun şəxsi həyatında yenilik baş vermişdir. O, Abdulla Şaiqin baldızı Xavər xanım Mirzəbəyova ilə ailə həyatı qurmuşdur.
  O, çox qayğıkeş və mehriban ata idi. Həyat yoldaşı Xavər xanım uşaqların şıltaqlığından şikayətlənəndə, Səməd Vurğun demişdi ki, mən özüm ana, ata qayğısından məhrum olmuşam, qoy uşaqlarım sərbəst böyüsünlər. Şairin Xavər xanıma və uşaqlarına həsr etdiyi şeirlər bu münasibətin gözəl ifadəsidir:
  Yusifin, Vaqifin görüm var olsun,
  Aybəniz hamıdan bəxtiyar olsun.
  Yüz il də Vurğuna Xavər yar olsun,
  ?n əziz sirdaşım, köməyim sənsən .


  Səməd Vurğun 1936-37-ci illərdə yeni əsərlər yazmaqla yanaşı tərcüməçiliklə də məşğul olaraq, A. S. Puşkinin «Yevgeni Onegin» mənzum romanını Azərbaycan dilinə tərcümə etmişdir:
  Axıtdım alnımın inci tərini,
  Yanmadım ömrümün iki ilinə.
  Rusiya şeirinin şah əsərini
  Çevirdim ilk dəfə türkün dilinə.

  Bu mənzum romanın tərcüməsinə görə şairə Puşkin komitəsinin «A. S. Puşkin medalı» təqdim olunmuşdur. Bu illər şair Şota Rustavelinin «Pələng dərisi geymiş pəhvəlan» əsərinin bir hissəsisini böyük ustalıqla tərcümə etmiş, bunun üçün Gürcüstan SSR MİK-in fəxri fərmanı ilə təltif edilmişdir. Eləcə də şair Taras Şevçenkonun, İlya Çavçavadzenin, Cambulun bir çox şeirlərini dilimizə tərcümə etmişdir.
  1937-ci ilin ikinci yarısında Səməd Vurğun özünün ölməz dram əsərini – «Vaqif»i yazır. «Vaqif» dramını 3-4 həftə ərzində, heyrətləndirici bir sürətlə tamamlayan şair əsərdə Molla Pənah Vaqifin faciəli həyatını, şair böyüklüyünü, insanlıq kamilliyini ustalıqla, məhəbbətlə əks etmişdir. «Vaqif» dramına görə Səməd Vurğun 1941-ci ildə «Stalin mükafatı laureatı» adına layiq görülmüşdü.
  1937-1938-ci illərin məlum hadisələri - qanlı represiyalar Səməd Vurğunu da «unutmamışdı». Onun yüksək sənət qüdrəti, nüfuzu və ona olan xalq məhəbbətinə qısqanan adamlar şairi millətçilik böhtanları ilə ləkələmək və cərgədən çıxartmağa can atırdılar. Müxtəlif dairələrdə dəfələrlə «onun məsələsinə» baxılmış, böyük şair «olum və ya ölüm» dilemması qarşısında qalmalı olmuşdur. Şairi «lazımi idarələrə» tez-tez çağırırdılar. Lakin Səməd Vurğun mənəvi iztirab keçirsə də, əyilməz iradəsi, cürəti, məntiqi və təsirli danışıqları ilə əleyhdarlarının planlarını pozmuşdu.
  Nizami Gəncəvinin 800 illik yubileyinə hazırlıq işində fəal iştirak edən Səməd Vurğun 1939-cu ildən başlayaraq Nizami haqqında məqalələr yazmış, elmi məruzələrlə çıxış etmiş, onun «Leyli və Məcnun» poemasını məharətlə dilimizə çevirmişdir.
  1939-cu ildə şair inqilabçı Xanlar Səfərəliyevin həyatından bəhs edən ikinci mənzum dram əsəri olan «Xanlar»ı yazmışdır. Həmin il onun «Azad ilham» kitabı nəşr edilir.
  1941-ci ildə Səməd Vurğun Nizaminin «Xosrov və Şirin» poemasının motivləri əsasında «Fərhad və Şirin» mənzum dramını yazır. Muharibə dövründə yazılmış bu dramda böyük vətənpərvərlik duyğularının tərənnümü xüsusi məna kəsb edirdi. Səməd Vurğun 1942-ci ildə bu əsərə görə ikinci dəfə «Stalin mükafatı layuratı» adına layiq görülür.
  Şairin yaradıcılığında Böyük Vətən müharibəsi dövrü xüsusi yer tütür. Müharibənin başlandığı gün Səməd Vurğunun yazdığı:
  Bilsin ana torpaq, eşitsin Vətən,
  Müsəlləh əsgərəm mən də bu gündən.


  - misraları şairin Xalq və Vətən qarşısında andı idi. Bu misralar təkcə şairin deyil, bütün Azərbaycan poeziyasının müharibə dövründəki yaradıcılıq proqramına, yaradıcılıq devizinə çevrilmişdi.
  Müharibə illərində sənətkar 60-dan artıq şeir, bir neçə poema, o cümlədən «Bakının dastanı»nı yazmışdı.
  Bu illərdə Səməd Vurğun sənətinin şöhrət miqyası çox genişlənir. Onun yazdığı «Ukrayna partizanlarına» şeirinin mətnləri təyyarədən Ukrayna meşələrinə səpələnərək partizanlara çatdırılmışdır.
  1943-cü ildə Amerikada keçirdiyi müharibə əleyhinə yazılmış ən dəyərli əsərlər müsabiqəsində şairin yazdığı «Ananın öyüdü» şeiri çox yüksək qiymətləndirilmiş və bütün dünya ədəbiyyatında bu mövzüda yazılan ən qiymətli 20 əsərdən biri kimi Nyu-Yorkda çap etdirilərək hərbiçilər arasında yayılmışdır. Müharibə illərində vətənpərvər şairin atəşin səsi ön cəbhədə, xəstəxanalarda, radioda daha əzəmətli səslənirdi. Müharibənin ağır şəraitində Səməd Vurğun Krım, Mozdok, Qroznı, Novorossiysk cəbhələrində olmuşdur. 1943-cü ildə onun təşəbbüsü ilə hərbi tədbirlər, cəbhəçilər və onların doğmaları ilə görüşlər keçirmək üçün Fizuli adına Ziyalılar evi yaranmışdır.
  1945-ci ildə yazdığı fəlsəfi dram olan «İnsan»da şair gələcəyi romantik vüsətlə əks etdirməyə çalışmış, müharibənin odlu-alovlu günləri içərisində insan zəkasının qüdrətini göstərmişdir. Səməd Vurğun məqalələrinin birində yazırdı: «Mən «İnsan» adlı beş pərdəli mənzum dram üzərində işləyirəm. «İnsan» mənim dördüncü mənzum dramımdır. ?sər üzərində böyük bir zövqlə işləyirəm, çünki tarixi mövzuda yazılmış əvvəlki üç pyesimdən fərqli olaraq mən birinci dəfə öz müasirlərimin surətinə müraciət etmişəm, onların gələcək nəslini təsvir etmək əzmindəyəm.»
  Şairin «İnsan» əsərində yaratdığı «Qardaşlıq şəhəri»ndə dünyanın eyni arzu və ideallarla yaşayan insanları toplaşmışdır. Müəllifin həmin pyesdə qoyduğu «Qalib gələcəkmi cahanda kamal?» dərin bəşəri, fəlsəfi, ritorik sual bu gün də və gələcək zamanlar üçün də aktual olaraq qalır.
  Səməd Vurğun təkcə məşhur şair deyil, eyni zamanda böyük alim, əvvəzsiz təşkilatçı və nəzəriyyəçi idi. 1945-cı ildə o, Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının akademiki seçilmişdir. Elə həmin il Bakıda İranla Mədəni ?laqələr Cəmiyyəti yaranır. Bu cəmiyyətin başçısı Səməd Vurğun təyin edilir. İlk günnən şair tərəfindən cəmiyyətin qarşısında duran vəzifələr təyin edilir. O, İran Azərbaycanı ilə Azərbaycan SSR-i arasında mədəni körpü yaradılması işində fəal iştirak edir.
  Müharibədən sonrakı illərdə Səməd Vurğun görkəmli ictimai xadim kimi dünyada sülhün bərqərar olması işində fəal iştirak etmişdir. SSRİ Ali Sovetinin deputatı kimi şair 1947-ci ildə görkəmli ədəbiyyat və mədəniyyət xadimləri ilə birgə Londona səfər etmiş, yolüstü Berlində də olmuşdur. Burada şairi böyük sevinc gözləyirdi. Onun «Vaqif» dramı Berlin teatrında səhnəyə qoyulmuşdu. Teatrın yaradıcı kollektivinə müəlliflə görüşmək, onun fikrini öyrənmək çox maraqlı olur. Alman rejissoru kiçik dəyişiklik etmiş, Qacarın obrazında Hitlerə məxsus cizgilər vermişdir.
  1948-ci ildə Səməd Vurğun Polşanın Vrotslav şəhərində keçirilən Mədəniyyət Xadimlərinin Ümumdünya Konqresinin iştirakçısı olmuş, konqresdən qayıtdıqdan sonra şair «Zəncinin arzuları» poemasını yazmışdır. Həmin il poema Polşada çap edilmişdir. Xarici səfərlərlə bağlı yazdığı şeirlərini Səməd Vurğun məşhur «Avropa xatirələri» adı ilə çap etdirmişdir.
  1951-ci ildə şair «Bolqar-sovet dostluğu cəmiyyəti»nin xəttilə Bolqarıstanda olmuşdur.
  O dövrün xarici mətbuatında Səməd Vurğunun xaricdə çıxışları, keçirilən görüşlərdə məzmunlu, məntiqli söhbətləri haqqında yazılar dərc edilmiş, yaradıcılığından nümunələr çap edilmişdir. Böyük rus yazıçısı və şairi Konstantin Simonovun yazdığı «Dostum Səməd Vurğunun Londonda ziyafətdə nitqi» şeiri çox yayılmış, ədəbi ictimaiyyət tərəfindən yüksək qiymətləndirilmişdi.
  Səməd Vurğunun müharibədən sonrakı dövr yaradıcılığı da çox məhsuldar olmuşdur. Şair bir-birinin ardınca «Muğan» (194, «Aygün» (1950-51) və «Zamanın bayraqdarı» (1952) poemalarını qələmə almışdır.
  Həyatının son illərində yazdığı şeirləri onun yaradıcılığının yeni mərhələsini təşkil edir. Onlar rəngarəngliyi və poetikliyi ilə seçilən şeirlərdir. Bu şeirlər həyata bağlılıq, insanların dotluq və xeyirxahlıq kimi keyfiyyətlərini əks etdirməklə yanaşı, şairin vətən və xalq qarşısındakı müqəddəs borcunun ifadəsi idi.
  Səməd Vurğunun bu illərdə yaradıcılıq uğurlarına baxmayaraq o, yenə 1953-cü illərdə haqsız hücumlara, təziqlərə məruz qalır. «Aygün» poeması tənqid edilir şairin Moskvada çap edilmiş «Şairin hüquqları» məqaləsi ona qarşı hücumları daha da kəskinləşdirir. Respublika rəhbərliyinin göstərişi əsasında məqalə Azərbaycan Yazıçılar ittifaqında müzakirə edillir, onun əleyhinə məktub yazılıb Moskvaya göndərilir. Şair yenə də millətçilikdə təqsirləndirilir. Kitablarının kitabxanalardan, dramlarının səhnədən götürülməsinə göstəriş verilir. Şairə şəhərdən çıxmaq qadağan edilir. Söz yayılır ki, Vurğun tutulub. Bu düz olmasa da, 1953-cü ilin sentyabr ayında həbs edilməsi üçün order yazılması həqiqət idi. Lakin 1953-cü ilin yayında SSRİ və Respublika rəhbərliyində edilən dəyişikliklər nəticəsində bu tədbir baş tutmur… (1956-cı ilin yanvar ayında o zamanki, respublika rəhbəri M.C.Bağırovun və dəstəsinin məhkəməsində, onların «Azərbaycanın sevıimli şairi görkəmli sovet yazıçılarından biri Səməd Vurğunu aradan götürmək cəhdləri» ifşa edilmiş, bu məqsədlə topladıqları böhtan dolu iki qovluq material, o cümlədən həbsi üçün order əşyayi-dəlil gətirilmişdir.)
  1953-cü ildə ölkədə və respublikada böyük dəyişikliklər baş verir. Səməd Vurğunu Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti vəzifəsinə təyin edirlər. İşlədiyi dövrdə ictimai elmlər qarşısında böyük problemlər qoyur, saatlarla bu problemlərin, elmi əsərlərin müzakirələrini keçirir, problemlərin həllini təşkil edir. Həddən ziyadə xeyirxah bir insan olan Səməd Vurğun vitse-prezident vəzifəsində çalışdığı zaman da, ayrı-ayrı insanlara öz kömək əlini uzatmışdır. Akademiklərdən Sara Aşurbəyovanın, Püstəxanım ?zizbəyovanın Elmlər Akademiyasına gəlmələri Səməd Vurğunla bağlıdır. Bundan əlavə, dilçi alimlərdən Türkan ?fəndiyeva, Vaqif Aslanov, filosof Camal Mustafayev, tarixçi Mahal Məmmdov və onlarla belə insanların elmə gəlməsi Səməd Vurğunun təkidi və köməkliyi nəticəsində olub. Moskvaya oxumağa göndərdiyi aspirantların ailəsinə kömək edər, təqaüdü az olanlara maddi yardım göstərərdi.
  O zamanki SSRİ məkanında Səməd Vurğunun böyük nüfuzu var idi. O, müxtəlif illərdə SSRİ-nin ən yüksək orden və medalları ilə təltif edilmiş, sovet xalqlarının sevimli şairi olmuşdu. 1954-cü ildə Sovet yazıçıların ikinci ümumittifaq qurultayında «Sovet poeziyası haqqında» məruzə ona tapşırılmışdı. Bu, o dövrdə xalqımız üçün olduqca iftixaredici bir hadisə idi.
  1955-ci ilin oktyabr ayında Səməd Vurğun SSRİ nümayəndə heyəti tərkibində Vyetnama gedərkən yolda xəstələnir və səfərini yarımçıq saxlamalı olur. Çində onu Pekin xəstəxanasında müayinə edirlər. Şair xəstəxanada olduğu müddətdə tezliklə sağalmaq və fəal həyata qayıdmaq arzusu ilə yaşayır. Yataqda yazdığı kiçik şeir onun böyük iradəsini və mətanətini göstərir:
  Vaxtsız əcəl, məndən uzaq dolan, dur
  Qürbət eldə can vermərəm ölümə!
  Qılıncını məndən uzaq dolandır
  Onu bil ki, qələm aldım əlimə,
  Qürbət eldə can vermərəm ölümə.

  Bir neçə həftədən sonra şair vətənə qayıdır. Onun xəstəliyi şiddətlənir…
  1956-cı ilin mart ayında Səməd Vurğunun 50 yaşı tamam olur. Xalqımız şairin yubileyinin keçirilməsinə hazırlaşır. Azərbaycanın rəhbərliyi tərəfindən «Azərbaycanın xalq şairi» adı təsis edilir və ilk dəfə bu ada Səməd Vurğun layiq görülür. May ayının 12-də opera və balet teatrında SSRİ-nin ədəbi ictimaiyyətinin və xarici qonaqların iştirakı ilə şairin təntənəli yubiley gecəsi keçirilir. Yubiley təntənəsindən iki həftə sonra 1956-cı il may ayının 27-də, saat 19:30-da şairin gözləri əbədi yumulur. Amansız ölüm şairin həyat eşqilə çırpınan ürəyini, yaradıcılıq atəşi ilə odlanan qəlbini əbədi susdurur. May ayının 28-dən 30-na kimi şairin cənazəsi Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının binasında qoyulur. O günlər bütün Azərbaycan matəm içərisində idi. Üç gün xalqımız şairlə vidalaşmağa gəlir, izdihamlı insan axının arda-arası kəsilmirdi. Şair may ayının 30-da Bakıda Fəxri xiyabanda dəfn edilir.
  Matəm günlərində şairin ailəsinin adına ölkəmizin bütün guşələrindən baş sağlığı teleqramları gəlirdi. Ürək ağrısı ilə yazılmış belə teleqramların birində: «Təsəlliniz o olmalıdır ki, Səməd Vurğunun öldüyü gündən onun yeni həyatı – şair ölümsüzlüyü başlanır» – sözləri yazılmışdı. Bu həqiqət idi…
  Şairin adı ölümündən sonra müxtəlif yerlərdə əbədiləşmişdir. Bakıda şairin möhtəşəm heykəli ucaldılmış, meydana və mərkəzi küçələrdən birinə şairin adı verilmişdir. Bundan başqa Azərbaycan Rus Dram Teatrı, Dənizkənarı parkdakı yay kino-teatrı, neft tankeri də Səməd Vurğunun adını daşıyır. Mossovetin qərarı ilə Moskva küçələrindən biri, Kiyev şəhərində kitabxana, Düşənbə şəhərində 57 saylı məktəb və Bolqarıstanda texnikum şairin adını daşıyır.
  Respublikamızın bütün rayonlarında Səməd Vurğun adına onlarla məktəb, mədəniyyət evi, küçə, park vardır. Vaxtilə respublikada bir çox kolxoz və sovxozlar da şairin adını daşıyırdılar. Şəhər və kəndlərdə şairin heykəlləri, büstləri qoyulmuşdur. Müxtəlif yerlərdə şairə həsr olunmuş güşələr və kiçik muzeylər yaranmışdır. Bunların içərisində Qax şəhərində müəllim Məmməd Aşurovun öz həyətində inşa etdiyi evdə yaratdığı «Səməd Vurğun muzeyi» xüsusi yer tutur.
  1975-ci ildə Bakıda «Sovet ədəbiyyatı günləri»ndə ölkənin ədəbi ictimayətinin iştirakı ilə «Səməd Vurğunun ev-muzeyi»nin təntənəli açılışı olmuş və bir il sonra, 1976-cı ildə şairin doğma kəndi Yuxarı Salahlıda ev-muzeyinin filialı – «Səməd Vurğunun poeziya evi» yaradılmışdır.

  Bölümdə olan digər mövzularla tanış olur::

  По?ледний раз редактировало?ь Maestro; 13.05.2009 в 15:35

 2. Göstərilən 6 foksarik bu posta görə Maestro üçün təşəkkür etdilər:

  Attractive (24.11.2009), Aze-Man (27.11.2009), Ely@ (22.12.2009), Lali (13.05.2009), ul-via (13.05.2009)

 3. 13.05.2009, 15:35


 4. #2
  Qeydiyyat
  May 2008
  Ünvan
  ...
  İsmarıc sayı
  753
  Təşəkkür edirəm!
  2,301
  Təşəkkür alıb: 3,392 dəfə, İsmarıc; 1,918

  По умолчанию Re: Səməd Vurğun-həyat və yaradıcılığı

  Ana (1927)

  Pək cocuğdum, yerə gömdülər səni,
  Həyata qanadsız atdılar məni.
  Bax, necə pozulub ömür gülşəni,
  Həyat sənsiz mənə zindandır, ana!

  Qoynunda bəslənir gözəl diləklər,
  Layiqdir səcdəyə sənə mələklər,
  Nerdəsən, gözlərim həp səni bəklər,
  Bax evladın nasıl giryandır, ana!

  Sən bir günəş idin, doğdum da, batdın,
  Yazıq evladını qəmlərə atdın.
  Bir cavab ver, hanki murada çatdın
  Torpaqlarda neçə zamandır, ana!

  Bir ah çəksəm sənsiz, qopmazmı tufan?
  ?zizim anacan, gözüm anacan!
  Yumuq gözlərini aç da bir oyan,
  Şimdi zaman başqa zamandır, ana!

  Yıxılıb payinə öpmək istərəm,
  Analıq mehrini görmək istərəm,
  Səni görmək üçün ölmək istərəm,
  Təsəlim ah ilə fəğandır, ana!


  Bir səs (1940)

  Qərib bir səs gəldi bu gün qəlbimdən:
  Ömrün baharında öləcəyəm mən…
  Didib parçaladı bağrımı bu qəm,
  Üzümə boylandı əlimdə qələm!
  Of…Bu səs! Nə qədər ömrümə yaddır.
  Mənim ki, gəncliyim qəmdən azaddır!
  Qayadanmı qopdu bu daşqəlbli səs?
  Həyat öz oğlunu vaxtsız itirməz!
  Dağılın başımdan qara xəyallar.
  Hələ arzularım, əməllərim var.
  Qapımdan getməmiş ömrün ayağı,
  Dövran mənzilimə dost gələcəkdir,
  Azəri yurdunun şer bayrağı
  Mənim sənətimlə yüksələcəkdir.


  Həyat fəlsəfəsi (1942)

  Quşlar qatar-qatar ellərdən keçər,
  Bəşər nəsil-nəsil dünyadan köçər;
  İnsanlıq gah zəhər, gah şərbət içər…
  ?zəldən belədir hökmü zamanın -
  Düyümlü bir sirri var asimanın!

  Çarxını qurduqça dövranın əli
  Bəzən ağlar olur, bəzən gülməli…
  İnsanın ən böyük eşqi, əməli
  Bəzən aslan kimi çırpınır darda,
  Bəzən də qərq olur fırtınalarda…

  Dəyişir səmtini daima sular,
  Dəyişir fikirlər, dönür duyğular.
  Kainat tutmayır bir yerdə qərar:
  - Çarpır sinəsini qayalıqlara-
  O gah qışa çıxır, gah da bahara!

  Dünya binasını qurandan bəri
  Səadət adlanan o gözəl pəri
  Gəl! - deyə səsləmiş qərinələri;
  Yazıqlar olsun ki, hələ insanlıq
  Gəlib qovuşmamış ona bir anlıq.

  Ey dünya gözəli, qaçma bəşərdən!
  İnsandır ayıran xeyiri bəşərdən!
  Gəl onun eşqini ücüz tutma sən, -
  Qəlbi var, hissi var hər məhəbbətin,
  Qaralmaz ulduzu əbədiyyatın!…

  Ölüm bir iblisdir, həyat bir mələk!
  Varlığı izləyir heçlik kölgə tək…
  İşıq qaranlıqla pəncələşərək
  Yaşatmaq istəyir cahanda bizi,
  Günəş salamlayır iradəmizi!

  Yamanlıq, yaxşılıq durmuş üz-üzə,
  Dilsiz əsrlərdən mirasdır bizə.
  ?sir bahar yeli qəlblərimizə,
  Lakin arxasınca kəfən geyir qış,
  Təbiət varlığa belə qarğamış.

  Bir bayram sözü var, bir də ki, matəm,
  Nəşə bir aləmdir, qüssə bir aləm.
  Həyat öz atını sürür dəmadəm;
  Odlar içində də hər bir mənzərə
  Yenə qanad verir düşüncələrə!

  Yenə də insanın xəyal şəhpəri
  Gəzir fəzaları, göy dənizləri.
  Sən ey səadətin gözəl pak əməlini,
  Uzat yer üzünə hünər əlini!

  Zamandır, bəşərin imdadına gəl!
  Xəstə bir gözəldir hünərsiz əməl…
  Hünər söylədiyim o qüdrətli əl
  Bütün kainata qoy qanad gərsin,
  Bəşər karvanına o yol göstərsin.

  Hünər qanad versin torpağa, daşa,
  Dənizlər çatılıb gəlsin baş-başa…
  Azadlıq ordusu varsın birbaşa,
  Hər zəfər dastanı yadigar olsun,
  Ölüm təslim olsun, həyat var olsun!

  Dünyaya bir şöhrət yaranmışıq biz,
  Günəş çökməmişdir qaranlığa diz.
  Qoy ölsün yamanlıq, o xain iblis!…
  Yaxşılıq çağırsın hər qəlbin neyi,
  Qurtaraq zəncirdən Prometeyi…

  Fəlakət qocalmış…qartdır o köpək.
  Onun sümükləri tez çürüyəcək…
  Səadət - gənclikdir, adı - gələcək!
  Onun gözlərində həyat eşqi var-
  Var olsun gələcək! Var olsun bahar!


  Dağlar (1943)

  Binələri çadır- çadır
  Çox gəzmişəm özüm, dağlar!
  Qüdrətini sizdən aldı
  Mənim sazım, sözüm, dağlar!

  Maral gəzər asta – asta,
  Enib gələr çeşmə üstə.
  Gözüm yolda, könlüm səsdə,
  Deyin, necə dözüm, dağlar?

  Hər obanın bir yaylağı,
  Hər tərlanın öz oylağı;
  Dolaylarda bahar çağı:
  Bir doyunca gəzim, dağlar!

  Qayaları baş – başadır,
  Güneyləri tamaşadır.
  Gödək ömrü çox yaşadır,
  Canım dağlar, gözüm dağlar!

  Bir qonağam bu dünyada,
  Bir gün ömrüm gedər bada;
  Vurğunu da salar yada
  Düz ilqarlı bizim dağlar

  Şair nə tez qocaldın sən?! (1953)

  Nemətsə də gözəl şer,
  Şair olan qəm də yeyir.
  Ömrü keçir bu adətlə,
  Uğurlu bir səadətlə.
  Görən məni nədir deyir:
  Saçlarına düşən bu dən?
  Şair, nə tez qocaldın sən!

  Dünən mənə öz əlində
  Gül gətirən bir gəlin də
  Gözlərində min bir sual
  Heykəl kimi dayandı lal…
  O bəxtəvər gözəlin də
  Mən oxudum gözlərindən:
  Şair, nə tez qocaldın sən!

  Ovçuluğa meyil saldım,
  Gecə – gündüz çöldə qaldım,
  Dağ başından enib düzə
  Bir ox kimi süzə – süzə
  Neçə ceyran nişan aldım;
  Cavab gəldi güllələrdən:
  Şair, nə tez qocaldın sən?

  Bəzən uca, bəzən asta,
  Ötür sazım min sim üstə.
  Andı yalan, eşqi yalan,
  Dostluğu da rüşvət olan,
  Ürək yıxan bir iblis də
  Üzəvari deyir hərdən:
  Şair, nə tez qocaldın sən!

  Saç ağardı, ancaq ürək
  Alovludur əvvəlki tək.
  Saç ağardı, ancaq nə qəm!
  ?limdədir hələ qələm…
  Bilirəm ki, deməyəcək
  Bir sevgilim , bir də Vətən:
  -Şair, nə tez qocaldın sən!

 5. #3
  Qeydiyyat
  Dec 2008
  Ünvan
  Parçalanmış Məmləkət!
  İsmarıc sayı
  1,949
  Təşəkkür edirəm!
  4,065
  Təşəkkür alıb: 2,009 dəfə, İsmarıc; 1,019

  По умолчанию Re: Səməd Vurğun-həyat və yaradıcılığı

  Səməd Vurğun Azərbaycan gözəl şairlərindən biridir.Amma Onun o Bolşeviklerlə iş birliyi və Resulzadəni Təhqir etməsi indiyədək mənə çatmır.
  Bir qalıram belə????
  Ahlakın meydana gelmesinde en önemli sebep soydur. Bir toplumun ahlakı,
  soyunun karışması ile değişebilir.


  Nihal Atsız

 6. #4
  Qeydiyyat
  May 2008
  Ünvan
  ...
  İsmarıc sayı
  753
  Təşəkkür edirəm!
  2,301
  Təşəkkür alıb: 3,392 dəfə, İsmarıc; 1,918

  По умолчанию Re: Səməd Vurğun-həyat və yaradıcılığı

  Mən Tələsmirəm (1954)

  Dostlar, badələri qaldırın içək!
  Gecə, ulduzludur, hava da sərin.
  Demirəm məst olub dünyadan keçək…
  Deyirəm mehriban düşüncələrin
  İsti qücağında qızınaq bir az…
  Qoy uzansın gecə, geciksin səhər,
  Yuxuya getməsin məclisdəkilər –
  Mənim söhbətimdən yorulmaq olmaz.
  Hələ yer üstündə, insan yanında
  Deyib danışmaqdan doymamışam mən…
  Uzadaq ömrünü hər bir anın da,
  Yel kimi keçməsin vaxt üstümüzdən…
  Bu aylı gecədə, bu dağ döşündə,
  Bu sazlı, söhbətli bulaq başında
  Bu saat, bu dəm
  Heç yana, heç yerə mən tələsmirəm!

  Sevgilim, qolunu boynuma dola!
  Demə ki, yorğunam, ya qocalmışam.
  Mən hələ dünyadan nə zövq almışam?
  Dur, bütün aləmi gəzək qol-qola!
  Yenə də fikrimin səyyar yelkəni
  Dənizdən – dənizə atsa da məni,
  Qorxma! Ürəkdə de:: «Uğurlar ola!»
  Dur, bütün aləmi gəzək qol – qola,
  Sellərdən, sulardan yeyin axsam da,
  Şimşəklə yanaşı göydə çaxsam da,
  Nə şadlıq səyirtsin atını, nə qəm,
  Heç yana, heç yerə mən tələsmirəm!

  Sən də, ovçu dostum, tələsmə sən də,
  Bu qəlbi dağları qoy asta aşaq.
  O çay yanındakı yaşıl çəməndə
  Asta addımlayıb ağır dolaşaq.
  Hər güllə, çiçəyə salam verməsəm,
  Xoş üz göstərməsəm, xoş üz görməsəm;
  Nanələr, reyhanlar inciyər məndən.
  Güllərin yarpağı tökülər dən – dən…
  Odur ki, yel olub çöldə əsmirəm,
  Heç yana, heç yerə mən tələsmirəm!

  Bulud tez keçməsin başımın üstdən,
  Çay da yavaş axsın…sular boyunca.
  Baxım hər zərrəyə, baxım doyunca…
  Ürək tərpənməyir ötərgi səsdən,
  Nə çıxar bir anlıq yanan həvəsdən?

  Elə zənn etmə ki, ağırlaşmışam,
  Ayağı sarıqlı şikəst bir quşam…
  Qoy dünya böyüsün, zaman uzansın,
  Bir günün ərzində aylarla yansın
  Al günəş üzündən nur yağa – yağa..
  Ömrün kitabını tamamlamağa
  Çox da can atmasın əlimdə qələm,
  Mən tələsmirəm,
  Mən tələsmirəm!


  Azərbaycan (1933)

  Çox keçmişəm bu dağlardan,
  Durna gözlü bulaqlardan
  Eşitmişəm uzaqlardan
  Sakit axan arazları
  Sınamışam dostu, yarı

  El bilir ki, sən mənimsən,
  Yurdum, yuvam, məskənimsən,
  Anam, doğma vətənimsən!
  Ayrılarmı könül candan?
  Azərbaycan, Azərbaycan!

  Mən bir uşaq, sən bir ana,
  Odur ki, bağlıyam sana,
  Hankı səmtə, hankı yana
  Hey uçsam da yuvam sənsən,
  Elim, günüm, obam sənsən!

  Fəqət səndən gen düşəndə,
  Ayrılıq məndən düşəndə,
  Saçlarıma dən düşəndə
  Boğar aylar, illər məni,
  Qınamasın ellər məni.

  Dağlarının başı qardır,
  Ağ örpəyin buludlardır.
  Böyük bir keçmişin vardır;
  Bilinməyir yaşın sənin,
  Nələr çəkmiş başın sənin.

  Düşdün uğursuz dillərə,
  Nəhs aylara, nəhs illərə,
  Nəsillərdən-nəsillərə
  Keçən bir şöhrətin vardır;
  Oğlun, qızın bəxtiyardır...

  Hey baxıram bu düzlərə,
  Alagözlü gündüzlərə,
  Qara xallı ağ üzlərə
  Könül istər şer yaza;
  Gəncləşirəm yaza-yaza...

  Bir tərəfin bəhri-Xəzər,
  Yaşılbaş sonalar gəzər;
  Xəyalım dolaşar gəzər
  Gah Muğanı, gah Eldarı.
  Mənzil uzaq, ömür yarı!

  Sıra dağlar, gen dərələr,
  Ürək açan mənzərələr...
  Ceyran qaçar, cüyür mələr,
  Nə çoxdur oylağın sənin!
  Aranın, yaylağın sənin.

  Keç bu dağdan, bu arandan,
  Astaradan, Lənkərandan.
  Afrikadan, Hindistandan
  Qonaq gəlir bizə quşlar,
  Zülm əlindən qurtulmuşlar...

  Bu yerlərdə limon sarı,
  ?yir, salır budaqları;
  Dağlarının dümağ qarı
  Yaranmışdır qarlı qışdan
  Bir səngərdir yaranışdan.

  Lənkəranın gülü rəng-rəng,
  Yurdumuzun qızları tək.
  Dəmlə çayı tök ver görək
  Anamın dilbər gəlini!
  Yadlara açma əlini.

  Sarı sünbül bizim çörək,
  Pambığımız çiçək-çiçək.
  Hər üzümdən bir şirə çək
  Səhər-səhər acqarına,
  Qüvvət olsun qollarına.

  Min Qazaxda köhlən ata,
  Yalmanına yata-yata,
  At qan-tərə bata-bata,
  Göy yaylaqlar belinə qalx,
  Kəpəz dağdan Göy gölə bax!

  Ey azad gün, azad insan,
  Doyunca iç bu bahardan!
  Bizim xallı xalçalardan
  Sər çinarlar kölgəsinə,
  Alqış günəş ölkəsinə!

  Könlüm keçir Qarabağdan,
  Gah bu dağdan, gah o dağdan.
  Axşamüstü qoy uzaqdan
  Havalansın Xanın1 səsi,
  Qarabağın şikəstəsi.

  Gözəl vətən! Mənan dərin,
  Beşiyisən gözəllərin!
  Aşıq deyər sərin-sərin,
  Sən günəşin qucağısan,
  Şer, sənət ocağısan.

  Ölməz könül, ölməz əsər,
  Nizamilər, Füzulilər!
  ?lin qələm, sinən dəftər,
  De gəlsin hər nəyin vardır,
  Deyilən söz yadigardır.

  Bir dön bizim Bakıya bax,
  Sahilləri çıraq-çıraq,
  Buruqları hayqıraraq
  Nərə salır boz çöllərə,
  İşıqlanır hər dağ, dərə!

  Nazlandıqca sərin külək,
  Sahillərə sinə gərək.
  Bizim Bakı – bizim ürək!
  İşıqdadır qüvvət sözü,
  Səhərlərin ülkər gözü.

  Gözəl vətən! O gün ki sən
  Al bayraqlı bir səhərdən
  İlham aldın... yarandım mən.
  Gülür torpaq, gülür insan,
  Qoca Şərqin qapısısan!

  Dinlə məni, gözəl vətən!
  Bir söz gəlir ürəyimdən:
  Partiyanın eşqilə sən,
  Güləcəksən hər bir zaman,
  Azərbaycan, Azərbaycan!

 7. #5
  Qeydiyyat
  Apr 2009
  Ünvan
  ♀ B cтране чуде? ♂
  İsmarıc sayı
  6,983
  Təşəkkür edirəm!
  10,879
  Təşəkkür alıb: 11,348 dəfə, İsmarıc; 4,305

  По умолчанию Re: Səməd Vurğun

  Mənim Azərbayca ədəbiyyatında ən sevdiyim şairlərdən biri. Onun əsərləri mənin ədəbiyyat aləminə səyahətimdə bir növ əlifba rolunu oynayıb. =)) Şeirlərinin dili o qədər səlis, o qədər musiqilidir ki adam həzz almaya bilmir.
  Onun haqqında Uolter Mey (İngiltərə) gözəl sözlər deyib:

  Füsunkar Azərbaycanı, ağ saçlı Qafqazı vəsf edən Səməd Vurğun təkcə bizim yox, bütün dairələrin və gələcək nəsillərin müasiri olaraq qalır və qalacaq. Mən onun poeziyasını hədsiz dərəcədə sevirəm. Dünyaya belə bir ilhamlı nəğməkar bəxş etmiş torpağa – Azərbaycan torpağına və xalqına minnətdarlığımı bildirirəm.

  Məndən nifrət edənlərə nifrət etməyə vaxtım yoxdur. Çünki, mənə dəyər verənləri sevməklə məşqulam. (?) ♥  Sənə pislik edənləri, yaxşılığınla utandır..

 8. Göstərilən foksarik bu posta görə ul-via üçün təşəkkür etdi:

  Onder (24.11.2009)

 9. #6
  Qeydiyyat
  Sep 2009
  Ünvan
  Baki seheri
  İsmarıc sayı
  2,741
  Təşəkkür edirəm!
  344
  Təşəkkür alıb: 100 dəfə, İsmarıc; 48

  По умолчанию Re: Səməd Vurğun

  Antiran,yerlimnen isin olmasin


  Ala Gözler

  Yene qılıncını çekdi üstüme,
  Qurbanı olduğum o ala gözler.
  Yene cellad olub durdu qesdime;
  Qelem qaş altında piyale gözler!

  Başımdan getmişdi sevdanın qemi,
  Xeyalım gezirdi, bütün alemi.
  Bu dustaq könlümü deyin yenemi
  Çekdiniz sorğuya, suala gözler

  Sevda yolçusuyam ezel yaşımdan,
  Könlüm ayrı gezir, can sirdaşımdan.
  Dağıdır huşumu, alır başımdan
  Süzülüb gedende xeyala gözler!

  Gerdenin minadır, boyun tamaşa,
  Ay da hesed çekir o qelem qaşa!
  Bir cüt ulduz kimi verib baş-başa
  Yanıb şöle salır, camala gözler!
  Е?ть Только Два Человека До?тойные СравнениЯ ?о Мной, ?то Я ?егодн? и Я завтра....


  Лучше мен? будет только мо? Дочь!

 10. #7
  Qeydiyyat
  Dec 2008
  Ünvan
  Parçalanmış Məmləkət!
  İsmarıc sayı
  1,949
  Təşəkkür edirəm!
  4,065
  Təşəkkür alıb: 2,009 dəfə, İsmarıc; 1,019

  По умолчанию Re: Səməd Vurğun

  Ay gecelerim yerlin gözəl şair ola bilər.Buna şübhəm yoxdu.Bu o bölgənin yetirməsidi istedadı.
  Amma bir Vətəndaş kimi bir Millət oğlu kimi..Nə bilim eee Millət üçün gərəkəni etməyib.Sadəcə şəxsi mənafeyin güdüb canı sağ qalsın yeter.Amma onu bunu satmaqla ömrünü yola verib.Onu isə Azərbaycan ədəbiyyatında "asılı"(düşüb itməsin) saxlayan Gözəl şerləri olub.Komnizimi tərifləyən lelinə duallar yağdıran.
  Unutmayın ki bunlar sadəcə mənim fikrimid.!
  Ahlakın meydana gelmesinde en önemli sebep soydur. Bir toplumun ahlakı,
  soyunun karışması ile değişebilir.


  Nihal Atsız

 11. Göstərilən foksarik bu posta görə Antiran üçün təşəkkür etdi:


 12. #8
  Qeydiyyat
  May 2009
  Ünvan
  Winds City
  İsmarıc sayı
  1,717
  Təşəkkür edirəm!
  3,472
  Təşəkkür alıb: 1,541 dəfə, İsmarıc; 869

  По умолчанию Re: Səməd Vurğun

  Mən digər mövzuda da bu barədə yazmışdım. ?dəbi cəhətdən heç bir etirazım yoxdu, gözəl yazır. Təbiət və sevgi barədə yazıb yaxı edib. Lakin soveti dağ başına qaldırıb, amma heç vaxt çata bilməyəcəyi Rəsulzadəni təhqir etməyi onu bir insan kimi gözümdən düşməyə vadar etdi, halbuki onun haqqında şəxsi anlamda çox ey eşitmişdim.

  Gecələrim, inan sənin fəxr edəsi çoxlu yerlilərin var, amma inan ki, bu həmin şəxs deyil...
  В ?аду был абрико? - был привет, в ?аду закончил?? абрико? - и привет тоже... :)

  Good bye my friend's :)

 13. Göstərilən 2 foksarik bu posta görə Onder üçün təşəkkür etdilər:

  Antiran (24.11.2009)

 14. #9
  Qeydiyyat
  Apr 2009
  Ünvan
  ♀ B cтране чуде? ♂
  İsmarıc sayı
  6,983
  Təşəkkür edirəm!
  10,879
  Təşəkkür alıb: 11,348 dəfə, İsmarıc; 4,305

  По умолчанию Re: Səməd Vurğun

  Həmişəki kimi yaradıcılığı siyasi görüşlərə qatırsınız.Millət bu insan ədəbiyyatımızda illərbəri sürən iran-fars sözləri ilə dolu çətinliyi su kimi duruldanlardandır. Vaqifdən sonra ədəbiyyatımıza yeni ruh, nəfəs verib.
  Onun siyasi davranışı dövrün tələbi idi. Mədhiyyə yazmaq günahdırsa, onda bütün saray şairlərini yıxın sürüyün. Yəni demək olar ki, bütün Azərbaycan şairlərini
  По?ледний раз редактировало?ь ul-via; 20.05.2011 в 13:05

  Məndən nifrət edənlərə nifrət etməyə vaxtım yoxdur. Çünki, mənə dəyər verənləri sevməklə məşqulam. (?) ♥  Sənə pislik edənləri, yaxşılığınla utandır..

 15. #10
  Qeydiyyat
  Sep 2009
  Ünvan
  Baki seheri
  İsmarıc sayı
  2,741
  Təşəkkür edirəm!
  344
  Təşəkkür alıb: 100 dəfə, İsmarıc; 48

  По умолчанию Re: Səməd Vurğun

  O ne meseledi mene de deyin:???:Niye soyub?men esitmemisem ele sey:???:
  Е?ть Только Два Человека До?тойные СравнениЯ ?о Мной, ?то Я ?егодн? и Я завтра....


  Лучше мен? будет только мо? Дочь!

 16. #11
  Qeydiyyat
  May 2009
  Ünvan
  Winds City
  İsmarıc sayı
  1,717
  Təşəkkür edirəm!
  3,472
  Təşəkkür alıb: 1,541 dəfə, İsmarıc; 869

  По умолчанию Re: Səməd Vurğun

  Цитата Сообщение от ul-via По?мотреть ?ообщение
  Həmişəki kimi yaradıcılığı siyasi görüşlərə qatırsınız.
  Millət bu insan ədəbiyyatımızda illərbəri sürən iran-fars sözləri ilə dolu çətinliyi su kimi duruldanlardandır. Vaqifdən sonra ədəbiyyatımıza yeni ruh, nəfəs verib.
  Onun siyasi davranışı dövrün tələbi idi. Mədhiyyə yazmaq günahdırsa, onda bütün saray şairlərini yıxın sürüyün. Yəni demək olar ki, bütün Azərbaycan şairlərini.
  Ul-via, saray şairi olanda nə olar ki? Sənin saray şairi dediyin Nizami də, Füzuli də lazım olanda xalqın sözünü sətiraltı mənalarla çatdırıb. ?vvəl də demişəm, indi də qeyd edirəm, onun yaradıcılıq qabiliyyətinə şübhəm yoxdu. Lakin insanda gərək... Nə isə... Lənət şeytana... Nə demək istədiyimi anlayanlar anladı...

  Ul-via, Zəlimxan Yaqub da heç pis yazmır, yəni ki, malı-mala qatma

  Цитата Сообщение от gecelerim По?мотреть ?ообщение
  O ne meseledi mene de deyin:???:Niye soyub?men esitmemisem ele sey:???:
  Söyməyib ay Gecələrim, təhqir edib hardasa... ?li yağlı, ağzı isti yerdə olanda "Hanı o Rəsulzadələr?" deyə bir söz işlədib öz əsərində. Halbuki, bunu deməyə onun heç bir haqqı yox idi, çünki yaşadığı Azərbaycan SSR-nin var oluşu ehyam vurduğu kişilərin hesabına qorunub saxlanmışdı. İndi işdəyəm, vaxtım olanda PM-lə onun haqqında 1-2 söz də deyərəm nifrət edərsən
  В ?аду был абрико? - был привет, в ?аду закончил?? абрико? - и привет тоже... :)

  Good bye my friend's :)

 17. Göstərilən 2 foksarik bu posta görə Onder üçün təşəkkür etdilər:

  Antiran (24.11.2009)

 18. #12
  Qeydiyyat
  Apr 2009
  Ünvan
  ♀ B cтране чуде? ♂
  İsmarıc sayı
  6,983
  Təşəkkür edirəm!
  10,879
  Təşəkkür alıb: 11,348 dəfə, İsmarıc; 4,305

  По умолчанию Re: Səməd Vurğun

  Цитата Сообщение от Onder По?мотреть ?ообщение
  Ul-via, saray şairi olanda nə olar ki? Sənin saray şairi dediyin Nizami də, Füzuli də lazım olanda xalqın sözünü sətiraltı mənalarla çatdırıb. ?vvəl də demişəm, indi də qeyd edirəm, onun yaradıcılıq qabiliyyətinə şübhəm yoxdu. Lakin insanda gərək... Nə isə... Lənət şeytana... Nə demək istədiyimi anlayanlar anladı...

  Ul-via, Zəlimxan Yaqub da heç pis yazmır, yəni ki, malı-mala qatma
  Öndər əfəndi şər atmayın, malı mala qatmıram qətiyyən.Mənim Zəlimxanın şairliyinə şübhəm yoxdur, amma bəyənmirəm düzü. Nəsə elə bil yapışmır ləhcəsi mənə
  Nə demək istədiyini bilirəm. İnsanlıq adından, siyasi davranış və insani davranışlar baxımından dəyərləndirmə aparırsan.
  Bir də mən onun dilindən deyilən bir sitat var, öz yerliləri barədə, heç vaxt inanmamışam ki özü yazıb və ya deyib. Boş söhbətdir.

  Gəl sənə Məmməd ?min Rəsulzadə`dən bir sitat gətrim. (S.Vurğunun rəsmi saytındandır)

  Məmməd ?min Rəsulzadə («Çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatı» əsərindən):
  - «Vaqif» XVIII yüzillikdə yaşamış məşhur Azərbaycan şairi Mola Pənah Vaqifin həyat və əsərlərindən ilham almaqla yazılmışdır… Azərbaycan vətənpərvərliyinə rəvac verən bu pyes çağdaş Azərbaycan səhnəsinin ən uğurlu əsəri sayılır. Səmədin dili, şairlik qüdrəti və vətənpərvərliyi necə anlaması haqqında bir fikir yaratmaq üçün onun bu mənzuməsindən bəzi yerləri birgə gözdən keçirək…


  ?gər Məmməd ?min bəy onun yaradıcılığı barədə bu cür yüksək fikir söyləyibsə, deməli yaradıcılıq və insanlıq kimi anlayışları fərqləndirəcək qədər ədalətli isan olub.
  По?ледний раз редактировало?ь ul-via; 20.05.2011 в 13:06

  Məndən nifrət edənlərə nifrət etməyə vaxtım yoxdur. Çünki, mənə dəyər verənləri sevməklə məşqulam. (?) ♥  Sənə pislik edənləri, yaxşılığınla utandır..

 19. #13
  Qeydiyyat
  May 2009
  Ünvan
  Winds City
  İsmarıc sayı
  1,717
  Təşəkkür edirəm!
  3,472
  Təşəkkür alıb: 1,541 dəfə, İsmarıc; 869

  По умолчанию Re: Səməd Vurğun

  Ul-via, yəni sən iddia edirsən ki, o həmin kəliməni işlətməyib?

  P.S. "?fəndi"siz
  В ?аду был абрико? - был привет, в ?аду закончил?? абрико? - и привет тоже... :)

  Good bye my friend's :)

 20. #14
  Qeydiyyat
  May 2009
  Ünvan
  Bakı
  İsmarıc sayı
  2,561
  Təşəkkür edirəm!
  5,877
  Təşəkkür alıb: 2,453 dəfə, İsmarıc; 1,121

  По умолчанию Re: Səməd Vurğun

  Səməd Vurğunun əsərlərini bəyənirəm.Amma M.?.Rəsulzadə haqqında nəsə deməsini eşitməmişdim,indi bildim.
  ?gər bir gün özünü tərk edilmiş hiss eləsən,söylə mənə..Ağlamağını durdura biləcəyimə söz vermirəm,amma səninlə ağlaya bilərəm.

 21. #15
  Qeydiyyat
  May 2009
  Ünvan
  Winds City
  İsmarıc sayı
  1,717
  Təşəkkür edirəm!
  3,472
  Təşəkkür alıb: 1,541 dəfə, İsmarıc; 869

  По умолчанию Re: Səməd Vurğun

  Bir çox şerlərini oxuyub ədəbi cəhətdən zövq almaq olar, lakin onu dağ başına qaldırıb ona verilən (bu adı qazanan çox az şair var) "xalqın şairi" kimi xitab etmək? ?SLA!!!
  По?ледний раз редактировало?ь Onder; 24.11.2009 в 17:23
  В ?аду был абрико? - был привет, в ?аду закончил?? абрико? - и привет тоже... :)

  Good bye my friend's :)

 22. Göstərilən foksarik bu posta görə Onder üçün təşəkkür etdi:

  Antiran (24.11.2009)

 23. #16
  Qeydiyyat
  Apr 2009
  Ünvan
  ♀ B cтране чуде? ♂
  İsmarıc sayı
  6,983
  Təşəkkür edirəm!
  10,879
  Təşəkkür alıb: 11,348 dəfə, İsmarıc; 4,305

  По умолчанию Re: Səməd Vurğun

  Цитата Сообщение от Onder По?мотреть ?ообщение
  Ul-via, yəni sən iddia edirsən ki, o həmin kəliməni işlətməyib?

  P.S. "?fəndi"siz
  Hətta deyibsə belə..İnsan şəxsi həyatında baş verən hər hansı bir sarsıdıcı hadisənin təsiri altında olanda hər cür söz deyə bilər. Nəzərə alsaq ki, sənətkar ruhu daha kövrək və həssas olub, bunu da həmin an hisslərinin təsiri altında yazıb, başa düşmək olar. Səhvsiz insan olmur.


  Цитата Сообщение от Onder По?мотреть ?ообщение
  Bir çox şerlərini oxuyub ədəbi cəhətdən zövq almaq olar, lakin onu dağ başına qaldırıb ona verilən (bu adı qazanan çox az şair var) "xalqın şairi" kimi xitab etmək? ?SLA!!!
  Məncə yox. Ona xalqın ən yaxşı insanı , xalqın şəxsiyyəti, xalqın idealı və s. bəlkə də demək olmaz, amma Xalq şairi ona layiqdir. Şair şeir yaradandır, şeiri isə Səməd yaradıb, özü də necə lazımdır.
  По?ледний раз редактировало?ь ul-via; 20.05.2011 в 13:07

  Məndən nifrət edənlərə nifrət etməyə vaxtım yoxdur. Çünki, mənə dəyər verənləri sevməklə məşqulam. (?) ♥  Sənə pislik edənləri, yaxşılığınla utandır..

 24. #17
  Qeydiyyat
  May 2009
  Ünvan
  Winds City
  İsmarıc sayı
  1,717
  Təşəkkür edirəm!
  3,472
  Təşəkkür alıb: 1,541 dəfə, İsmarıc; 869

  По умолчанию Re: Səməd Vurğun

  Ul-via, bu postum bəlkə də xoşuna gəlməyəcək, amma mən faktla danışacam. ?sərdən bir parça yerləşdirəcəm... Lakin, əvvəldə onu qeyd edim ki, onun haqqında deyilənlər bəklə (!) də yalandı, amma ey əziz insan, yalan bir olar, iki olar... Yaxşı, hər şey bir qırağa, bu misralar da mənim beynimin məhsuludu?

  İndi xəbər verim oxucuma mən
  O ‘millət rəhbəri’ Rəsulzadə’dən;
  Toplamış məclisə Müsəlmanları,
  Yağlı və`dələrlə tutmuş onları;
  Deyir: ‘Türkiyə’ni çağıraq gərək,
  Bizə kömək olsun, qılınc çəkərək,
  Parlasın ədalət, mehri-hürriyyət,
  Ucalsın göylərə şərəfi-millət!..’
  -Şarlatan!
  -Afərin!
  -Rəhbərə bir bax!..
  -Vətəni yadlara bunlar satacaq!..
  -Bir dayan!
  -Nə dedin?
  O bir xaindir,
  Sözünün pərdəsi millətdir, dindir...

  Səməd Vurğun
  Ul-via, buna nə sözün? Onun şəxsi işləri özünə aiddi, amma xalqın şairi dediyin kəsin dediyi yox, yazdığı misralardır. Xalqın şairi isə belə səhv buraxmamalı idi, edibsə, deməli buna görə tarix qarşısında cavab verməli olacaq, gec ya tez...

  Hər kəsə diqqətinə görə təşəkkürlər

  P.S. "?fəndi" xitabı isə hardasa rəsmiyyət xarakterlidi, ona görə dedim
  ------------> DİQQ?T! Post avtomatik olaraq birləşdirildi.
  Gələn dəfə post yazarkən, xahiş edirik fikirlərinizi tamamlayıb yazasınız.

  P.S.S. Xalqın şəxsiyyəti demək olmaz, amma xalqın şairi demək olar? Bu nə dərəcədə düzgündür səncə? Xalq şairi bir şəxsiyyətdir də, elə deyil? Yoxsa dilin çaşıb əlin düzünü yazdı?
  По?ледний раз редактировало?ь Onder; 24.11.2009 в 18:04 Причина: FOX.AZ RoboCop
  В ?аду был абрико? - был привет, в ?аду закончил?? абрико? - и привет тоже... :)

  Good bye my friend's :)

 25. Göstərilən 2 foksarik bu posta görə Onder üçün təşəkkür etdilər:

  Antiran (24.11.2009), Vitamin (26.11.2009)

 26. #18
  Qeydiyyat
  Apr 2009
  Ünvan
  ♀ B cтране чуде? ♂
  İsmarıc sayı
  6,983
  Təşəkkür edirəm!
  10,879
  Təşəkkür alıb: 11,348 dəfə, İsmarıc; 4,305

  По умолчанию Re: Səməd Vurğun


  Bu şeiri oxumuşdum, bunu bilib də yuxarıdakıları yazmışam.Öndər ikiüzlülük, özünü fikirləşmə istedada əngəl ola bilməz. Mənim anlayışım budur. Mən bu iki şey arasında çoxdan cığır açmışam və sənətkarlıq və insanlıq kimi anlayışları fərqləndirirəm.Mənə onun şeirinin gücü lazımdır, təsiri lazımdır, onun etdikləri isə ayrı mövzudur. İstedadı olmayan amma xalqa gündə bir xeyir verən şəxs xalq şairi ola bilər? Yox.İstedadın qarşısını ala biləcək güc yoxdur.
  По?ледний раз редактировало?ь ul-via; 20.05.2011 в 13:07

  Məndən nifrət edənlərə nifrət etməyə vaxtım yoxdur. Çünki, mənə dəyər verənləri sevməklə məşqulam. (?) ♥  Sənə pislik edənləri, yaxşılığınla utandır..

 27. #19
  Qeydiyyat
  May 2009
  Ünvan
  Winds City
  İsmarıc sayı
  1,717
  Təşəkkür edirəm!
  3,472
  Təşəkkür alıb: 1,541 dəfə, İsmarıc; 869

  По умолчанию Re: Səməd Vurğun

  Цитата Сообщение от ul-via По?мотреть ?ообщение

  Bu şeiri oxumuşdum, bunu bilib də yuxarıdakıları yazmışam.
  Öndər, ikiüzlülük, özünü fikirləşmə istedada əngəl ola bilməz. Mənim anlayışım budur. Mən bu iki şey arasında çoxdan cığır açmışam və sənətkarlıq və insanlıq kimi anlayışları fərqləndirirəm.
  Mənə onun şeirinin gücü lazımdır, təsiri lazımdır, onun etdikləri isə ayrı mövzudur.
  İstedadı olmayan amma xalqa gündə bir xeyir verən şəxs xalq şairi ola bilər? Yox.
  İstedadın qarşısını ala biləcək güc yoxdur.
  Sonuncu postunda qeyd etdiyim fikirlərin məncə doğru deyil, istər qəbul et, istər yox. Sən özün dediyin kimi, ikiüzlülük, özünü dərk etməyən insan... Bundan artığını ondan gözləmək isə sadəlövlük olardı...
  В ?аду был абрико? - был привет, в ?аду закончил?? абрико? - и привет тоже... :)

  Good bye my friend's :)

 28. #20
  Qeydiyyat
  Dec 2007
  Ünvan
  Skandinaviyanin Bakisi
  İsmarıc sayı
  6,351
  Təşəkkür edirəm!
  6,233
  Təşəkkür alıb: 7,596 dəfə, İsmarıc; 3,502

  По умолчанию Re: Səməd Vurğun

  Deyib deyibde yeqin sebebsiz demeyib.Basha dushmurem Resulzade haqqinda bir söz demek olmaz? Kim ne deyibse ecceb eleyib faktlari ve sebebleri qoysun ortaliga. Fakt ve sebeb yoxdusa eks halda M.E Resulzadeye ve Semed Vurgun-a atilan butun "şər"-lərin hech biri bir mena kesb elemir ve fikir deyishdire bilmez. Semed Vurgunu gözden salmaq isteyenlerin Rezulzadeni gözden salmaq isteyenlerden hech bir ferqi yoxdur.
  No one has ever become poor by giving (c) Anne Frank


5 səhifədən 1-cisi 12345 По?ледн??По?ледн??

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Ваши права в разделе

 • Вы не можете ?оздавать новые темы
 • Вы не можете отвечать в темах
 • Вы не можете прикрепл?ть вложени?
 • Вы не можете редактировать ?вои ?ообщени?
 •  
 
Ча?овой по?? GMT +5, врем?: 00:22.
 
Keywords: web studio, art studio, photo studio
 
Forumlarda yazılan fikirlər müstəqil istifadəçilərin şəxsi fikirləridir və Administrasiya onlara görə heç bir halda məsuliyyət daşımır.
 
© 2004-2010, Fox.AZ – İnformasiya əyləncə portalı. Bakı şəhəri, Azərbaycan.

Məlumat internet səhifələrində istifadə edildikdə müvafiq keçidin qoyulması mütləqdir.
Powered by vBulletin Copyright © 2010 vBulletin Solutions, Inc. Bütün hüquqlar Şükürzadə Studiyasına məxsusdur.
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player