Vətəni qarış qarış

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
Fox.AZ
Qaynar olaylar Texnologiyalar Canlı ünsiyyət (Bloqlar)
Gündəlik həyat Şou-biznes
  Müzakirələr (Forum)
Avto dünya Xüsusi layihələrimiz Yükləmələr
İdman və sağlamlıq Mobil xidmətlər Online arxiv
 

4 səhifədən 1-cisi 1234 По?ледн??По?ледн??
Показано ? 1 по 20 из 75.
 1. #1
  Qeydiyyat
  Dec 2007
  Ünvan
  <<<<< Korsika >>>>>
  İsmarıc sayı
  8,212
  Təşəkkür edirəm!
  5,939
  Təşəkkür alıb: 4,509 dəfə, İsmarıc; 2,466

  По умолчанию Vətəni qarış qarış

  Salam hörmətli foksariklər Burda Azərbaycanın bütün bölgələri haqqında - tarixi , görməli yerləri , mədəniyyəti vəs aid materiallar yerləşdirəcəyik Gördüyünüz xəritəyə uyğun Qarabağdan başdayıb Bakıya qədər hər yer haqqında qeydlər edəcəyik Xahişimdə buduki bölgə-bölgə yazaq Ardıcıllıq prinsipin qoruyaq ?vvəlcədən təşəkkürlər


  Bölümdə olan digər mövzularla tanış olur::

  По?ледний раз редактировало?ь Napoleon; 11.03.2008 в 11:12
  Кра?ива? женщина нравит?? глазам, а добра? ?ердцу; одна бывает прекра?ною вещью, а друга? ?окровищем.

  ?аполеон Бонапарт

 2. Göstərilən 8 foksarik bu posta görə Napoleon üçün təşəkkür etdilər:

  angelush (14.03.2008), Bismark (12.03.2008), ilash (15.09.2008), Medeya (11.03.2008), Mucaca (11.03.2008), rauf (12.03.2008), SPYMAN (11.03.2008), Xmen (20.03.2008)

 3. #2
  Qeydiyyat
  Dec 2007
  Ünvan
  <<<<< Korsika >>>>>
  İsmarıc sayı
  8,212
  Təşəkkür edirəm!
  5,939
  Təşəkkür alıb: 4,509 dəfə, İsmarıc; 2,466

  По умолчанию Ответ: Vətəni qarış qarış

  QARABAĞ: ETİMOLOGİYASI, ?RAZİSİ V? S?RH?DL?Rİ

  Qarabağ Azərbaycanın ən qədim tarixi vilayətlərindən biridir. Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Qarabağın adı Azərbaycan dilindəki "qara" və "bağ" sözlərindən əmələ gəlmişdir. "Qara" və "bağ" söz birləşməsi Azərbaycan xalqının özü qədər qədim tarixə malikdir. Dünyanın hər yerində bu söz birləşməsinin Azərbaycanın konkret ərazisinə aid edilməsi də danılmaz həqiqətdir. Azərbaycan xalqının öz doğma torpağının bir parçasına verdiyi "Qarabağ" sözü ilk mənbələrdə hələ 1300 il bundan əvvəl (VII əsrdən!) işlənmişdir. Qarabağ əvvəllər bir tarixi-coğrafi anlayış kimi konkret məkanı bildirmiş, sonra isə Azərbaycanın geniş coğrafi ərazisinə aid edilmişdir. Yeri gəlmişkən, bu hal Azərbaycan üçün xarakterikdir: Naxçıvan şəhəri - Naxçıvan bölgəsi, Şəki şəhəri - Şəki bölgəsi, Gəncə şəhəri - Gəncə bölgəsi, Lənkəran şəhəri-Lənkəran bölgəsi və i.a.

  "Qarabağ"ın Azərbaycanın konkret bir vilayətinin, bir bölgəsinin adı kimi formalaşması tarixi onun etimologiyasının daha elmi şəkildə izahına imkan verir. Çünki Azərbaycan dilində (həmçinin başqa türk dillərində) "qara"nın rəngdən başqa "sıx", "qalın", "böyük", "tünd" və başqa mənaları da vardır.3 Bu baxımdan,"Qarabağ" termini "qara bağ", yəni "böyük bağ","sıx bağ","qalın bağ", "səfalı bağ" və s. mənası kəsb edir.4 Beləliklə, Qarabağın özü kimi "Qarabağ" sözü də Azərbaycan xalqına məxsusdur.

  Qarabağdan bəhs edərkən qarşıya əvvəlcədən belə bir sual çıxır: Qarabağ haradır, Azərbaycanın hansı ərazilərini əhatə edir? Bu sualın cavabı bu gün daha aktualdır və erməni separatçıları tərəfindən törədilmiş "Dağlıq Qarabağ problemi"nin dərk edilməsi üçün mühüm əhəmiyyətə malikdir. Qoyulmuş suala cavab üçün ilk mənbəyə müraciət edək. Vaxtı ilə bu ərazini əhatə edən Azərbaycan dövlətinin-Qarabağ xanlığının vəziri olmuş Mirzə Camal Cavanşir özünün "Qarabağ tarixi" əsərində bu məsələdən bəhs edərkən yazırdı:"Qədim tarix kitablarının yazdığına görə Qarabağ vilayətinin sərhədləri belədir:cənub tərəfdən Xudafərin körpüsündən Sınıq körpüyə qədər-Araz çayıdır.İndi Qazax, Şəmsəddin və Dəmirçi-Həsənli camaatı arasındadır və Rusiya dövləti məmurları onu rus istilahilə Krasnı most, yəni Qızıl körpü adlandırırlar. Şərq tərəfdən Kür çayıdır ki, Cavad kəndində Araz çayına qovuşaraq gedib Xəzər dənizinə tökülür. Şimal tərəfdən Qarabağın Yelizavetpolla sərhədi Kür çayına qədər-Goran çayıdır və Kür çayı çox yerdən Araz çayına çatır. Qərb tərəfdən Küşbək, Salvartı və ?rikli adlanan uca Qarabağ dağlarıdır".

  Rusiya işğalı və müstəmləkəçiliyinin ilk dövründə Qarabağın ərazisi və sərhədlərinin belə dəqiq təsvir edilməsi onunla izah olunur ki, 1) bu faktı bilavasitə Qarabağın idarəsilə məşğul olan dövlət adamı yazır, başqa sözlə, həmin fakt rəsmi sənədlərə əsaslanan rəsmi sözdür, Rusiyanın xidmətində olan dövlət adamının rəsmi sözüdür; 2) digər tərəfdən bu fakt yalnız reallığa, təcrübəyə əsaslanmaqla qalmayıb ilk mənbələrlə də sübut olunur. Mirzə Camalın mövqeyinin doğruluğunu göstərmək üçün qədim tarix kitablarına istinad etməsi təsadüfi deyil. Göründüyü kimi, siyasi-coğrafi məkan olaraq, tarixdə həmişə "Dağlıq Qarabağ" deyil, bütöv halda, yəni Qarabağın bütün ərazisini - dağlarını, düzənlərini əhatə edən ümumi bir "Qarabağ" anlayışı olmuşdur. Başqa sözlə, "Dağlıq Qarabağ" anlayışı çox sonraların "məhsuludur", separatçılıq niyyəti ilə Qarabağın bir hissəsinə verilmiş addır. Adicə məntiq də bunu sübut edir: əgər Dağlıq Qarabağ varsa, deməli düzən və ya aran Qarabağ da var! Reallıq da belədir: bu gün Azərbaycanda həm Dağlıq Qarabağ var, həm də Aran Qarabağ (yəni düzən Qarabağ)! Özü də həm düzən (aran), həm də dağlıq Qarabağ həmişə, bütün tarixi dövrlərdə bir xalqın - Azərbaycan xalqının Vətəni olmuşdur, dilində "qara" və "bağ" sözləri olan xalqın! Azərbaycan xalqının yüzlərlə ən qədim, ən nadir folklor nümunələri, musiqi inciləri məhz Qarabağda yaranmışdır, Qarabağla bağlıdır.

  Кра?ива? женщина нравит?? глазам, а добра? ?ердцу; одна бывает прекра?ною вещью, а друга? ?окровищем.

  ?аполеон Бонапарт

 4. #3
  Qeydiyyat
  Dec 2007
  Ünvan
  <<<<< Korsika >>>>>
  İsmarıc sayı
  8,212
  Təşəkkür edirəm!
  5,939
  Təşəkkür alıb: 4,509 dəfə, İsmarıc; 2,466

  По умолчанию Ответ: Vətəni qarış qarış

  Xocavənd...

  Hal-hazırda rayonun ərazisi erməni silahlı dəstələri tərəfindən işğal olunub

  İşğal olunmuşdur 1992-cü il 2 oktyabr
  Şəhid olmuşdur 145. ?lil olmuşdur 48

  Erməni işğalçıları tərəfindən dağıdılmış və yandılmış:

  Mədəni – məişət obyekti 75

  Qəsəbə və kənd 19

  Tarixi abidə 15
  ?razisi - 1458 km2
  ?halisinin sayı - 84000
  İnzibati mərkəzi - Xocavənd

  Qəsəbələr / Kəndlər
  Qaradağlı, Xocavənd, Ömrallar, Muğanlı, Kuropatkin, Tuğ, Haxulu, Salaketin, Günəşli, Xətai.

  Dağ yamaclarına səpələnmiş beş-on Qarabağ obası. Məşhur Tuğ kəndi... Bir qədər əvvəl azərbaycanlılar burada ermənilərlə çəpər-çəpərə yaşayırdılar. Erməni qonşu namərd çıxdı. Xocavənd camaatı hələ ki, qoyub gəldikləri buz bulaqları, səfalı dağları xatirələrində yaşadır, ora dönəcəkləri günü səbrsizliklə gözləyirlər. Hələ ki, Xocavənddə bal kimi şah tut, buz kimi bulaq suyu, şüşə kimi saf hava qəriblik çəkir, əsil sahibləri üçün darıxır...
  Coğrafi mövqeyi:
  Rayon Ağdam-Füzuli avtomobil yolu kənarında, dağətəyi düzənlikdədir. Relyefi əsasən dağlıqdir. Hündürlüyü təqribən 500 metrdən 2725 metrə (Böyük Kirs dağı) qədərdir.

  İqtisadi xarakteristikası
  Xocavənd rayonu əsasən kənd təsərrüfatı rayonudur. İqtisadiyyatında üzümçülük, taxılçılıq və heyvandarlıq mühüm yer tutur.

  Кра?ива? женщина нравит?? глазам, а добра? ?ердцу; одна бывает прекра?ною вещью, а друга? ?окровищем.

  ?аполеон Бонапарт

 5. #4
  Qeydiyyat
  Dec 2007
  Ünvan
  ACS city
  İsmarıc sayı
  9,792
  Təşəkkür edirəm!
  9,118
  Təşəkkür alıb: 9,444 dəfə, İsmarıc; 3,829

  По умолчанию Ответ: Vətəni qarış qarış

  ŞUŞA

  Şuşa şəhəri XVIII əsrin 50-ci illərinin əvvəllərində Qarabağ xanı Pənahəli xan tərəfindən tikilib və ilk çağlarda şəhəri Şuşa adı ilə yanaşı xanın şərəfinə Pənahabad adlandırırdılar. Onun hakimiyyəti illərində, 1757 ilə qədər burada çoxlu abidələr tikilib. Onun oğlu İbrahimxəlil xanın hakimiyyəti illərində şəhər böyüyüb, müdafiə bəndləri və qalalar tikilib. Feodal ara müharibələri dövründə Şuşa bir neçə dəfə möhkəmlik sınağından uğurla çıxaraq qalib gəlib. Rusiya müstəmləkə hakimiyyəti dövründə Şuşa bütün Qarabağ regionunun inzibati və iqtisadi mərkəzi olmuş və inkişaf etmişdir. ?srlər boyu bu şəhər Azərbaycanın əsas siyasi və mədəni mərkəzlərindən biri idi və onun tarixi Azərbaycan dövlətinin tarixinin ayrılmaz bir hissəsidir.

  Şuşa şəhəri – Azərbaycanın Şuşa rayonunun mərkəzidir.

  XVIII əsrdə Şuşa şəhəri Azərbaycanın ən mühüm şəhərlərindən birinə çevrilmişdir. Onun dövrəsində böyük və güclü sədd çəkilmiş, çoxsaylı sənətkar məhəllələri yaranmışdır. Şuşalı tacirlər İran şəhərləri və Moskva ilə ticarət əlaqələri saxlayır burada Pənahabadi adlanan gümüş sikkə zərb edilirdi.

  Şəhərin kənarında dərin Daşaltı dərəsinin yaxınlığında yerləşən Cıdır düzü xüsusilə məşhurdur. Cıdır düzündən bir qədər aşağıda qırx pilləkan deyilən dik pilləli yol Daşaltı çayına aparır. "Xəzinə qala" mağarası da orada yerləşirdi.

  Şuşanı məşhurlaşdıran qədim memarlıq və incəsənət abidələrinin hamısını sadalamaqla qurtarmaz. Burada təkcə rəsmən qeydə alınmış 170 memarlıq abidəsi və 160 incəsənət abidəsi var idi. Şairə Xurşudbanu Natəvanın, artilleriya generalı, Port-Artur qalasının qəhrəmancasına müdafiəsinin iştirakçısı olmış Mehmandarovun, dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəyovun, görkəmli müğənni Bülbülün, şair və rəssam Mir Möhsün Nəvvabın, ev - muzeyləri, İbrahim xanın və onun qızı Qara Böyükxanımın qəsrləri, "Gəncə darvazaları", qala divarı və s.

  Şuşanı "Şərqin konservatoriyası adlandırırlar" - bu şəhər Azərbaycanın bir sıra görkəmli müğənnilərinin musiqiçilərinin, böyük bəstəkarların və drijorların vətənidir: Cabbar Qaryağdıoğlu, Qurban Pirimov, Bülbül, Seyid Şuşinski, Xan Şuşinski, Rəşid Behbudov, Üzeyir Hacıbəyov, Niyazi, Fikrət ?mirov, Süleyman ?ləsgərov əslən şuşalıdır.

  Tanınmış yazıçılar Süleyman Sani Axundov, ?bdürəhim bəy Haqverdiyev, Nəcəf bəy Vəzirov, şairə Xurşudbanu Natəvan, şair Qasim bəy Zakir, rəssam Toğrul Nərimanbəyov, heykəltaraş Cəlal Qaryağdi və başqaları bu şəhərdə doğulmuşdur.

  8 may 1992-ci ildə Şuşa Ermənistanın işğalçılıq siyasətinin qurbanı oldu.

  Şuşanın işğalı zamanı 200 nəfər şəhid olmuş,150 nəfər əlil olmuş, 552 körpə yetim qalmış, 22 minə yaxın insan qaçqın düşmüş, 200 tarixi abidə, 2 sanatoriya, görkəmli sənət adamlarının ev muzeyləri, 70 yerlik turist bazası,1200 yerlik internat və s. dağıdılmışdır.

  Hal-hazırda rayonun ərazisi erməni silahlı dəstələri tərəfindən işğal olunub
  ?razisi - 289 km2
  ?halisinin sayı - 241165
  İnzibati mərkəzi - Şuşa
  Даже ?амый ?трогий и каменный мужчина, не может противит?? фразе "ну паааааааап, ты же мен? любишь?" )))

 6. Göstərilən foksarik bu posta görə cana üçün təşəkkür etdi:

  Napoleon (12.03.2008)

 7. #5
  Qeydiyyat
  Dec 2007
  Ünvan
  <<<<< Korsika >>>>>
  İsmarıc sayı
  8,212
  Təşəkkür edirəm!
  5,939
  Təşəkkür alıb: 4,509 dəfə, İsmarıc; 2,466

  По умолчанию Ответ: Vətəni qarış qarış

  Xankəndi...

  Hal-hazırda rayonun ərazisi erməni silahlı dəstələri tərəfindən işğal olunub
  ?razisi - 1048 km2
  ?halisinin sayı - 57000
  İnzibati mərkəzi - Xankəndi

  Xan babalarımızın əli ilə ilk bünövrə daşları düzülən, Azərbaycan xalqının varı-dövləti hesabına tikilib müasir şəhər görkəmi alan Xankəndi Qarabağın başqa yaşayış məntəqələri kimi Ermənistan ordusunun tapdağı altındadır. On il öncəyə qədər Xankəndində yüzlərlə azərbaycanlı ailəsi yaşayırdı, yurd-yuvasından didərgin düşən soydaşlarımız orada Kərkicahan yaratmışdılar. Bütün Azərbaycan xalqı inanır ki, Dağlıq Qarabağ problemi ən yaxın zamanlarda birdəfəlik və ədalətlə həll ediləcək, Xankəndi də, Kərkicahan da, Xocalı da, Şuşa da, Laçın da əsil sahiblərinə - azərbaycanlı övladlarına qovuşacaq. Coğrafi mövqeyi
  Dağlıq Qarabağın mərkəzi. Qarqar çayının sahilində, Qarabağ silsiləsinin şərq ətəyində, Bakıdan 329 km aralıda yerləşir.
  Hal-hazırda erməni silahlı qüvvələrinin işğalı altındadır.

  Xocalı

  Hal-hazırda rayonun ərazisi erməni silahlı dəstələri tərəfindən işğal olunub

  İşğal olunmuşdur 1992-ci il 26 fevral
  Şəhid olmuşdur 613. ?lil olmuşdur 657
  Milli qəhrəmanlar 10

  Erməni işğalçıları tərəfindən dağıdılmış və yandırılmış:

  Sənaye və tikinti obyekti 29

  Mədəni - məişət obyekti 80
  ?razisi - 922 km2
  ?halisinin sayı - 11544
  İnzibati mərkəzi - Xocalı

  Qəsəbələr / Kəndlər

  Xocalı şəhəri, Xankəndi, Kərgicahan qəsəbəsi, Kosalar kəndi, CəmilH kəndi, Meşəli kəndi.

  Hələ də Xocalı torpağı qan qoxuyur. Bu yerdə lap yaxın keçmişdə minlərlə azərbaycanlı günahsız yerə güllə-baran edildi... Xocalıda qocalara, uşaqlara, qadınlara rəhm etmədilər. Nahaq qan axıdıldı və bu faciə erməni faşizminin iç üzünü açdı. Xocalı faciəsini bütün Azərbaycan xalqı matəm elədi. Şuşa yamacında yaralı bir kənd - Xocalı. Fəqət mərd xocalıların qəlbində ümid çırağı hələ də yanır. Onlar bu yerləri - əsrarəngiz dağları, yalçın qayaları, babalardan yadigar qalan abidələri hər zamankından daha çox sevəcəklər. Çünki Xocalı torpağını şəhid qanı müqəddəsləşdirib.

  Göyü xocalar göyüdü -
  Övladını mərd böyütdü.
  Hamını Tanrı böyüdür,
  Xocalını dərd böyütdü!

  Coğrafi mövqeyi
  Rayonun ərazisi əsasən dağlıq və dağətəyi sahədə yerləşir. Rayonda 57 yaşayış məntəqəsi var idi. 26 fevral 1992-ci ildə Xocalı erməni silahlı dəstələri tərəfindən işğal olundu.

  İqtisadi xarakteristikası
  Rayonun kənd təsərrüfatının əsasını taxılçılıq, üzümçülük, tərəvəzçilik və heyvandarlıq təşkil edirdi. Rayonda tikinti materialları kombinatı, şərabçılıq zavodu, alkoqolsuz içkilər istehsal edən zavod, böyük donuzçuluq və heyvandarlıq kompleksləri, toxuculuq fabriki, tikiş fabrikləri var idi.

  İqtisadi xarakteristikası
  Xankəndi ölkənin inkişaf etmiş sənaye mərkəzi idi. Yüngül və yeyinti sənayesi inkişaf etmişdir. Elektrotexnika, avtomobil təmiri və asfalt-beton zavodları, mebel fabriki, tikinti materialları, sənaye, istehsalat və tədris istehsalat kombinatları vardır.

  Laçın

  Hal-hazırda rayonun ərazisi erməni silahlı dəstələri tərəfindən işğal olunub

  İşğal olunğuşdur 1992 – ci il 18 may
  Şəhid olmuşdur 259 ?lil olmuşdur 225
  Milli qəhramanlar 6

  Erməni işğalçıları tərəfindən dağıdılmış və yandırılmış:

  Mədəni – məişət obyekti 575

  Qəsəbə və kənd 26

  Şəhər, qəsəbə və kənd 10

  Tarixi abidə 12
  ?razisi - 1835 km2
  ?halisinin sayı - 61763
  İnzibati mərkəzi - Laçın

  Qəsəbələr / Kəndlər
  Laçın şəhəri, Qarıkaha, Güləbird, Cicimli, Aşağı Cicimli, Qazıdərə, Səfiyan, Türklər, Xanallar, Suarası, Fərəcan, Yuxarı Fərəcan, Mığıdərə, Tərxanlı, Dəyhan, Dəyirmanyanı, Malxələf, Məlikpəyə, Mazutlu, Köhnəkənd, Qışlaq, ?yrək, Alıcan, İrçan Xumarta, Çəmbərəxaç, Fətəlipəyə, Ağanus, Unannovu, Turşsu, Kərəviz, Zerti, Xırmanlar, Tığik-1, Tığik-2, Ağbulaq, Zabux, Qızılca, Sus, Malıbəy, Hüsülü, Ziyrik, Ağoğlan, Cağazur, Qarqışlaq, Soyuqbulaq, Zeyvə, Qılışlı, Hacılar, Sadınlar, Bqzlu, Qalaça, Mirik Quşçu, ?hmədli, Mİnkənd, Ağbulaq, Qarakeçdi, Katos, Şeylanlı, alxaslı, Kamallı, Çıraqlı, Mişni, Sonasar, Mayıs, Hocaz, Uluduz, Mollalar, Bülündüz, Ayıbazar, İpək-1. İpək-2, Pircahan, Alıqulu, Seyidlər, Qaraçanlı-1, Qaraçanlı-2, Qoşasu, Bölüvlük, Alpoııd, Ağcakənd, Təzəkənd, ?rədəşəvi, Haxnəzər, Qozlu, Fingə, Vağazin, Kalafalıq, Bozgüney, Arduşlu, Ağcayazı, Fərraş, Nurəddin, Piçənis, Xaçıyalı, Çorman, Şamkənd, Nağdağı, Bozdağan, Çorman, ?ləkçi, Kürdhacı, ?rikli, Hacsamlı, Aşağı Qarasaqqal, Yuxarı Qarasaqqal, Qarabəyli, Lolabağırlı, Korcabulaq, Qorçi, Zağaaltı, Oğuldərə, Ağalaruşağı, Daşlı, Hətəmlər, Vəlibəyli, Kaha, Nanşlar, Şəlvə, Imanlar. Danbulaq, Hactxanlı, Qovuşuq, Budaqdərə, Qayğı qəsəbəsi.

  Laçın - azman dağlar diyarıdır. Naltökən qayalar sinəsindən aşıb keçməyə hər oğulun gücü çatmaz. Hər qaya dibindən bir bulaq qaynayır Laçında - şirin sulu, turş sulu, isti sulu, soyuq sulu bulaqlar. Orada - Güləbirddə dünyanın ən zərif şairi Sarı Aşığın qəbri uyuyur.

  Mən aşıq Vətən yaxşı,
  Geyməyə kətan yaxşı.
  Gəzməyə qürbət ölkə,
  Ölməyə Vətən yaxşı.

  Laçın ərazisi başa-baş bir tarix muzeyidir. Abidələr neçə min ildən bu yana tarixi həqiqətlərdən söz açır, milli varlığımız haqqında soraqları bu günümüzə yetirir.

  Coğrafi mövqeyi
  Laçın rayonu ən yüksək dağ rayonlarından biridir. ?n hündür nöqtəsi dəniz səviyyəsindən 3594 m yüksəklikdə yerləşən Qızılboğaz dağıdır. ?razidə narzan tipli bulaqlar, çoxlu miqdarda müxtəlif tikinti materialları, yataqları vardır. Rayonda 127 yaşayış məntəqəsi yerləşir. 1992-ci il rayonun ərəzisi erməni silahlı dəstələri tərəfindən işğal edilmişdir.

  İqtisadi xarakteristikası
  Rayonunun iqtisadiyyatında heyvandarlıq əsas yer tutur. Kənd təsərrüfatının əsasını taxılçılıq, meyvəçilik təşkil edir.

  Kəlbəcər

  Hal-hazırda rayonun ərazisi erməni silahlı dəstələri tərəfindən işğal olunub

  İşğal olunmuşdur 1993-cü il 2 aprel
  Şəhid olmuşdur 217. ?lil olmuşdur 49
  Milli qəhrəmanlar 2

  Erməni işğalçıları tərəfindən dağıdılmış və yandırılmış:

  Sənaye və tikinti obyekti 29

  Mədəni – məişət obyekti 134

  Qəsəbə və kənd 132

  Tarixi abidə 87
  ?razisi - 1936 km2
  ?halisinin sayı - 53962
  İnzibati mərkəzi - Kəlbəcər

  Qəsəbələr / Kəndlər

  Kəlbəcər şəhəri, İstisu qəsəbəsi, Ləmbəran ərazisi, Zəylik, Zar, Mollabayramlı, Zivel, Çıraq, Şurtan, Qaraçanlı, Keştək, Yellicə, Dalqılınclı, Şaplar, Aşağı Ayrım, Daşbulaq, Milli, Hacıkənd, Çaykənd, İstibulaq, Qılmclı, Nadirxanlı, Sarıdaş, Başlıbel, Taxtabaşı, Tirkeşəvənd, ?srik, Zülfüqarh, Abdullauşağı, Almalıq, Ağcakənd, Mərcimək, comərd, Dəmirçidam, Seyidlər, Lev, Təkəqaya, Susuzluq, Çəpli, Qamışlı, Yanşaq, Ağdaban, Bağlıpəyə, Çərəktar, Narınclar, Kərəmli. Günəşli.

  Kəlbəcər uca zirvədə qərar tutan qartal misalındadı. İstisuyu, allı-güllü yaylaqları insan nəfəsi üçün darıxır indi. Gen dərələr, qoyunlu-quzulu yollar, binələr, çadırlar ozan səsi, saz nəğməsi sorağındadı.

  Bahar fəsli, yaz ayları gələndə
  Süsənli-sünbüllü, laləli dağlar.
  Yoxsulu, ərbabı, şahı, gədanı,
  Tutmaz bir-birindən aralı dağlar...

  Bəli, hələ ki,o yerlərə Dədə ?ləsgərin, Dədə Şəmkirin ruhu keşik çəkir...
  Ellikcə Kəlbəcər torpaqlarına dönəcəYimiz günə kimi...

  Coğrafi mövqeyi
  Kəlbəcər Azərbaycanın ən yüksək dağ rayonudur. ?n hündür zirvə Kamış dağındadır (3724m). ?razinin çox hissəsi meşəlikdir. Rayonda 132 yaşayış məntəqələri vardı. Rayonun ərazisi 1993-cü ildə erməni silahlı dəstələri tərəfindən işğal edilmişdir.

  İqtisadi xarakteristikası
  Kəlbəcər rayonunun gözəl və zəngin təbiəti, yeraltı və yerüstü sərvətləri, münbit torpaqları vardır. Kənd təsərrüfatında əsasən heyvandarlıq və əkinçilik inkişaf etmişdir.
  По?ледний раз редактировало?ь Napoleon; 12.03.2008 в 04:29
  Кра?ива? женщина нравит?? глазам, а добра? ?ердцу; одна бывает прекра?ною вещью, а друга? ?окровищем.

  ?аполеон Бонапарт

 8. #6
  Qeydiyyat
  Mar 2008
  Ünvan
  baki
  İsmarıc sayı
  66
  Təşəkkür edirəm!
  28
  Təşəkkür alıb: 12 dəfə, İsmarıc; 11

  По умолчанию Ответ: Vətəni qarış qarış

  cox gozel movzu secdiyive gore cox sagol menim ozum Qarabagin Fizuli rayonundanam duzu nece ildiki orda olmuram men bir seye pis oluramki kiminlese danisanda sorusanda ki hardansan deyirem Fizuliden deyirler he oranida ermeni alib ama bilmirlerki Fizulinin yarisi bizdedi men oz rayonum haqa bele bir sey deye bilerem ki anam atam goz acdigi kendlerde olmusam getmisem ve olduqca fusunkar gozelliye malikdi bizim azix magaramiz menim atamgilin evvel qaldiqlari evden biraz uzaqdadi ve men bunu ermeniye subut ede bileremki o azix magarasi bizimdi onun tarixi haqqinda yerlesdiyi yer haqqinda qeyri adiliyi haqqinda onlar bilmediyi seyler deyerem

 9. Göstərilən foksarik bu posta görə nani üçün təşəkkür etdi:

  Napoleon (12.03.2008)

 10. #7
  Qeydiyyat
  Dec 2007
  Ünvan
  <<<<< Korsika >>>>>
  İsmarıc sayı
  8,212
  Təşəkkür edirəm!
  5,939
  Təşəkkür alıb: 4,509 dəfə, İsmarıc; 2,466

  По умолчанию Ответ: Vətəni qarış qarış

  Ağdərə - Ağdam

  Hal-hazırda rayonun ərazisi erməni silahlı dəstələri tərəfindən işğal olunub

  İşğal olunmuşdur 1993-cü ilin 23 iyul
  Şəhid olmuşdur 538. ?lil olmuşdur 587
  Milli qəhramanlar 17

  Erməni işğalçıları tərəfindən dağıdılmış və yandırılmış:

  Sənaye və tikinti obyekti 48

  Mədəni – məişət obyekti 598

  Qəsəbə və kənd 122

  Tarixi abidə 27
  ?razisi - 1094 km2
  ?halisinin sayı - 153154
  İnzibati mərkəzi - Ağdam


  Qəsəbələr / Kəndlər

  Quzanlı, İmanqulubəyli, Çullu, Eyvazlı, Üçoğlan, Alıbəyli, Kiçikli, Usublu, Ballar, Baharlı, Ortaqışlaq, Böyükbəyli, Qaradağlı, Rzalar, Evoğlu, Zəngişalı, Mahrızlı, ?fətli, Hacıməmmədli, İsalar, Küdürlü, Həsənçobanlı, Hacıturalı, Qəhrəmanbəyli, Məmmədbağırlı. Çəmənli, Şükürağalı, Saraclı, Xındırıstan, Sarıçoban, Dadaşlar, Kəlbahüseynli, Paşabəyli, Yüzbaşılı-I, Yüzbaşılı-II, Baharlı, Bəybabalar, Baş Qərvənd, Orta Qərvənd, Ayaq Qorvənd, Çıraqlı, ?hmədağalı, Mirəşəlli, Kolqıslaq, Nəmirli, Təzəkənd, Mərzili, Ergi.

  Ağdam aranlı-dağlı Qarabağın dörd bir tərəfinə uzanan yollar başında qərar tutan mehriban bir ürəkdi. Ağdam Qarabağın ağ günü, ağır-ağır ellərin, elatların yurdudu. Bu yerlər muğam, sənət və şirin-şirin ləhcələrə anadır. Qasım bəy Zakir, ?bdürrəhim bəy Haqverdiyev, Xudu Məmmədov, Şövkət ?ləkbərova, Sara Qədimova, Arif Babayev, Ramiz Quliyev, Qədir Rüstəmov... kimi istəkli sənətkarlar, müdrik insanlar Ağdamda dünyaya göz açıblar.

  Ana nəfəsi var şirin dilində,
  Dost ilə böləndi çörəyi Ağdam.
  Ümid çıraqları tutub əlində
  Külli - Qarabağın ürəyi Ağdam!


  Coğrafi mövqeyi
  Rayonun relyefi əsasən düzənlik, qismən alçaq dağlıqdır. ?razidə geniş yer tutan Qarabağ düzünün mütləq hündürlüyü cənub-qərbdən şimal-şərqə doğru tədricən azalır. ?razidə əhəng daşı, sement xammalı, çınqıl və qum yataqları var. Rayon ərazisində Xaçın və Qarqar çayları axır.


  İqtisadi xarakteristikası
  Rayon iqtisadiyyatının əsasını yeyinti, yüngül sənaye və kənd təsərrüfatı - pambıqçılıq, taxıllıq, üzümçülük, baramaçılıq, heyvandarlıq təşkil edir. Rayonda ət kombinatı, yağ-pendir, konserv, dəzgah avadanlığı və bir neçə şərab zavodları, barama toxumu fabriki, xalça fabriki, mexanikləşdirilmiş daş karxanası, çörəkxana, quşçuluq fabriki, mıişətxidmıti kombinatı və s. mцəssisələr var idi.s
  Cəbrayıl

  Hal-hazırda rayonun ərazisi erməni silahlı dəstələri tərəfindən işğal olunub

  İşğal olunmuşdur 1993 – cü il 23 avqust
  Şəhid olmuşdur 347. ?lil olmuşdur 172
  Milli qəhramanlar 4

  Erməni işğalçıları tərəfindən dağıdılmış və yandırılmış:

  Mədəni – məişət obyekti 197

  Qəsəbə və kənd 90

  Tarixi abidə 27
  ?razisi - 1050 km2
  ?halisinin sayı - 54430
  İnzibati mərkəzi - Cəbrayıl


  Qəsəbələr / Kəndlər
  Yarəhmədli, Xudaverdili, Qurbantəpə, Şahvələdli, Xubyarlı, İmambağı, Horovlu, Çaprand, Safarşa, Çərəkən, Papı, ?fəndilər, Balyand, Qaracallı, Doşulu, Süleymanlı, Daşkəsən, Qışlaq, Quycaq, Şəybəy, Nüzgar, Şahvəlli, Niyazqullar, G.Veysəlli, Tinli, Qovşudlu, Hacı İsaqlı. Qoşabulaq, Şükürbəyli, Şıxalıağalı, Mahmudlu stansiyası, Fuğanlı, Dəjəl, ?mirvarlı, Sarıcallı, Məzrə, Yuxarı Məzrə, Soltanlı, Yanarxaj, Alıkeyxalı, Maşanlı, Hasanlı, B.Mərcanlı, A.Mərcanlı, Mehdili, Çaxırlı, C.Mərcanlı, Minbaşılı. Sədi, Ağtəpə, Kavdar, Mirək, Hüseynallar. Hacılı, Tulus, Dağ Tumas, Qaraağac. Sofulu, Çələbilər, Dağ Maşanlı. Qazanzəmi, Söyüdlü, A.Maralyan, Y.Maralyan, Karxulu, Cəfərabad, İsaqlı, Qalacıq, Hovuslu, Sirik, Aşağı Sirik, Şıxlar, Mollahəsənli, ?sgərxanlı, Xələfli, Qərər, Kürdlər, Nüsüs, Tatar, Qumlaq, Məstalıbəyli, St.Qumlaq, St. Xudafərin, St.Xələfli

  Kiçik Qafqaz dağlarının ətəklərində binə tutan bu gözəl, zümrüd meşəli, buz bulaqlı bölgənin adamları inanırlar ki, onların binələndiyi yerin adı səkkizinci yüzillikdə yaşamış Cəbrayıl atanın ismindən götürülüb. Fəqət saysız-hesabsız abidələr, mağaralar, qalaların, bürclərin, məbəndlərin qalıqları tarixin daş dili ilə pıçıldayır ki, burada insanlar min illər boyu ömür sürmüşlər. Havası saf, göy üzü təmiz, adamları qədirbilən, etibarlı Cəbrayıl! Aşıq Qurbaninin, Aşıq Pərinin, Mücrüm Kərimin, Aşıq Humayın ilham aldığı torpaq... Aşıq Qurbaninin bulaq kimi çağlayan şer dilinə baxın hələ:

  Qurbani der: heç kəs yarın öyməsin,
  Düymələ yaxanın çarpaz düyməsin.
  Dəstələ, zülflərin yerə dəyməsin,
  Yollar qubarlanar, toz dəyər sənə.


  Cəbrayılda çağdaş illərdə də saysız-hesabsız sənətkarlar, ziyalılar yetişmişdir. Orda bir körpü var: Xudafərin! Bu bir qeyrət körpüsüdür, xalqımızın tarixi birliyini zaman-zaman yada salır.

  Coğrafi mövqeyi
  Rayonun ərazisi Kiçik Qafqaz dağlarının cənub-şərqində yerləşmişdir. Rayon cənubdan İran İslam Respublikası ilə həmsərhəddir. ?razisi əsasən dağlıqdır.

  İqtisadi xarakteristikası
  İşğaldan əvvəl rayonun iqtisadiyyatının əsasını heyvandarlıq, üzümçülük və baramaçılıq təşkil edirdi. Rayonda üzümün ilkin emalı üçün zavod, tikiş, xalça, cihazqayırma sexləri, ümumiyyətlə 8 sənaye obyekti mövcud idi.
  Кра?ива? женщина нравит?? глазам, а добра? ?ердцу; одна бывает прекра?ною вещью, а друга? ?окровищем.

  ?аполеон Бонапарт

 11. #8
  Qeydiyyat
  Dec 2007
  Ünvan
  <<<<< Korsika >>>>>
  İsmarıc sayı
  8,212
  Təşəkkür edirəm!
  5,939
  Təşəkkür alıb: 4,509 dəfə, İsmarıc; 2,466

  По умолчанию Ответ: Vətəni qarış qarış

  Füzuli

  Hal-hazırda rayonun ərazisi erməni silahlı dəstələri tərəfindən işğal olunub

  İşğal olunmuşdur 1993 – cü il 23 avqust
  Şəhid olmuşdur 528 ?lil olmuşdur 1309
  Milli qəhramanlar 6

  Erməni işğalçıları tərəfindən dağıdılmış və yandırılmış:

  Mədəni – məişət obyekti 145

  Qəsəbə və kənd 54

  Tarixi abidə 15
  ?razisi - 1361 km2
  ?halisinin sayı - 80014
  İnzibati mərkəzi - Füzuli

  Qəsəbələr / Kəndlər
  ?hmədbəyli, Bala Bəhmənli, Araz Zərkar. Araz Dilağarda, Birinci Mahmudlu, İkinci Mahmudlu, Qarabağ, ?hmədalılar, Qazaxlar. Mİrzənağılı, Aşağı Kürmahmudlu, Yuxarı Kürmahmudlu, Alıxanlı, Böyük Bəhmənli, Kərimbəyli, Araz Yağlıkənd, Arayallı, Babı, Mollaməhərrəmli, Horadiz, Aşağı Seyidəhmədli, Şükürbəyli, Yuxarı Seyidəhmədli, Qorqan, Füzuli şəhər, Aybasanlı, Şəkərcik, Şıxlı, Gecəgözlü, Üçüncü Mahmudlu, Aşağı Veysalli, Yuxarı Veysəlli, Qarakollu, Saracıq, Yuxan Rəfədinli, Gorazıllı, Qaradağlı, Yuxarı Küzlək, Xatınbulaq, Qacar, Divanlılar, Qaraxanbəyli, Merdinli, Qoçəhmədli, Arış, Mollavəli, Dsdəli. İşıqlı, Qarqabazar, Yal Pirəhmədli, Yuxarı Yağlıvənd, Qaraməmmədli, Dilağarda, Qobu Dilağarda, Dövlətkarlı, Zərkar, Qərbənd, Yuxarı ?bdürrəhmanlı, Kürdlər, Aşağı ?bdürrəhmanlı, Horadiz, Dördçinar, Mirzəcamallı, Seyidmahmudlu, ?ləskərli, Hüseynbəyli, Pirəhmədli, Musabəyli, Mandı, Aşağı Güzlək, Aşaği Rəfədinli, Üçbulaq, Kovşad, Cuvarlı, Xələfşə, Çimən, Quraşdırma ev.

  Füzuli... Qədim Qarabulaq! Bu gün î dahi Azərbaycan şairi Məhəmməd Füzulinin adını daşıyır. Bu torpağın Araz yanğısına ?rgünəşdən, Məngələn-atadan axıb gələn buz bulaqlar sərinlik gətirir.
  Füzuli... Yer üzünün ilk insan məskənlərindən sayılan Azıx Füzulidədir. Quruçay mədəniyyət abidələri əsrlərin sirrini açır, eyni zamanda çox-çox sirləri də gizlədir. Füzuli başa-baş Azərbaycan koloritinə sahibdir. Saf hava, bol günəş, bərəkətli torpaqlar, duzlu-məzəli, təmiz ürəkli insanlar. Türbələr, karvansaralar, qəsr, qala və hasar izləri bu gün də yaşamaqdadır. Füzuli ziyalılar, sənətkarlar bölgəsidir, az qala hər evbaşına bir sənətçi düşür. Müasirliyə, elmə və təhsilə can atmaq bu torpaqda doğulan adamların qanında, canındadır. El xanəndəsi Zabul Ağabala Füzulini belə öyürdü:

  Nə gözəl ellərin var,
  Vətənim Füzuli.
  Sərvətli çöllərin var,
  Vətənim Füzuli, Ürəyim Füzuli..

  Coğrafi mövqeyi
  Rayonda 1 şəhər (Füzuli), 1 şəhər tipli qəsəbə, 73 kənd vardı.

  İqtisadi xarakteristikası
  Rayon iqtisadiyyatının əsasını kənd təsərrüfatı - üzümçülük, tərəvəzçilik, taxılçılıq və heyvandarlıq təşkil edirdi. Rayonda yağ-pendir və dəmir-beton məmulatı zavodları, toxuculuq fabriki, daş karxanası, pambıqtəmizləmə zavodu, üzüm emalı müəssisələri, taxıl məhsulları kombinatı var idi. Füzuli şəhəri 1993-cü il avqustun 18-də erməni silahlı birləşmələri tərəfindən işğal edilmişdir. Hazırda rayonun işğal olunmamış 22 kəndində 50 min nəfərə yaxın əhali yaşayır.
  Кра?ива? женщина нравит?? глазам, а добра? ?ердцу; одна бывает прекра?ною вещью, а друга? ?окровищем.

  ?аполеон Бонапарт

 12. #9
  Qeydiyyat
  Dec 2007
  Ünvan
  ....
  İsmarıc sayı
  3,222
  Təşəkkür edirəm!
  1,952
  Təşəkkür alıb: 3,048 dəfə, İsmarıc; 1,351

  По умолчанию Ответ: Vətəni qarış qarış

  Qax hani
  MB

 13. #10
  Qeydiyyat
  Dec 2007
  Ünvan
  ACS city
  İsmarıc sayı
  9,792
  Təşəkkür edirəm!
  9,118
  Təşəkkür alıb: 9,444 dəfə, İsmarıc; 3,829

  По умолчанию Ответ: Vətəni qarış qarış

  QAX

  Coğrafi mövqeyi

  Rayonun ərazisi Böyük Qafqaz sıra dağlarının cənub ətəklərində yerləşir. Rayon şimal-şərqdən Dağıstan Respublikası, cənubdan Gürcüstan Respublikası ilə həmsərhəddir. Rayon mərkəzində iqlim isti, rütubətli subtropik, dağlıq ərazidə (əsasən İlisu kəndində)isə soyuqdur. Rayonda 59 yaşayış məntəqəsi vardır.

  Bu rayon Azərbaycanın mühüm aqrar-sənaye rayonlarından biridir. ?sasən qərzəkli meyvələr (fındıq,şabalıd,qoz) rayonu kimi tanınır. Bol su ehtiyatı, normal rütuubət balansı, məhsuldar torpaqlar, meşələr, alp və subalp çəmələri, qış otlaqları əkinçiliyin və heyvandarlığın inkişafını təmin edir. Dağlara yağan güclü yağışlar və qarın əriməsi nəticəsində də tez-tez çaylar daşır və sel hadisəsi baş verir.Bu əkin sahələrinə,bəzən isə yaşayış məntəqələrinə ziyan vurur. Rayon respublikanın mühüm meşə sərvəti regionlarındandır. Palıd, vələs, qarağac, qoz, şabalıd, müxtəlif cür meyvə ağacları, dərman bitkiləri, qonur ayı, dağ keçisi, qaban, müxtəlif quşlar buradakı meşələrin zəngin sərvətləridir. Bu zənginliyi qorumaq və artırmaq məqsədilə İlisu dövlət qoruğu yaradılmışdır.Qoruq ərazisinin əksər hissəsi Ağçay kəndinə düşür.

  İqtisadi xarakteristikası

  Rayon iqtisadiyyatının əsasını bitkiçilik,(xüsusilə tütün və taxılçılıq üzrə ixtisaslaşmışdır) heyvandarlıq məhsullarının istehsalı təşkil edir.
  Yeyinti sənayesi bağçılıq, tütünçülük və heyvandarlıq məhsullarının emalına əsaslanır. Qax meyvə-tərəvəz konservi zavodları yeyinti sənayesinin əsas müəssisələridir. Burada istehsal olunan məhsullarının xeyli hissəsi başqa rayonlara göndərilir. Yağ-pendir,çörəkbişirmə,spirtli içkilər,şərq şirniyyatı məhsulları istehsal edən kiçik müəssisələr də fəaliyyət götərir. Onların məhsulları əsasən yerli tələbatı ödəyir.
  İqtisadi rayon bir sıra faydalı qazıntılarla zəngindir, kükürd, polimetal filizi. Dağlıq və dağətəyi yerlərdə,əsasən də çayların gətirmə konuslarında bol çınqıl, qum, gil və başqa tikinti materialları xammalı vardır.

  ?hali

  ?halinin milli tərkibi müxtəlifdir. Burada azərbaycanlılar əksəriyyət təşkil edirlər. Rayonda avarlar, ləzgilər, saxurlar, gürcülər və başqa millətlərin nümayəndələri də yaşayırlar.

  Qəsəbələr və kəndlər

  Sarıbaş, Cəlayer, İlisu, Qaşqaçay, Ağçay, Yeni İlisu, Qaxingiloy, Qaxbaş, Böyük Alatəmir, Kiçik Alatəmir, Meşəbaş, Uzuntala, Xələftala, Keşqutan, Qımır, Qarameşə, Bağtala, ?mircan, ?mbərçay, Qaratala, Qum, Çinarlı, Süskən, Fıstıqlı, Ləkit, Ləkit Kötüklü, Ləkit Malax, Zərnə, Güllük, Qapıçay, Tasmalı, Lələpaşa, Qarabaldır, Zəyəm, Lələli, Qındırğa, Qorağan, Şotavar, Almalı, Dəymədağlı, Şıxlar, Turaclı, Marsan, Çüdüllü, ?libəyli (Qax), Kötüklü, İbaxlı, Qıpçaq, Qaysarlı, Amanlı, Oncallı, Baydarlı, Qazmalar, Tanqıt, Ağyazı, Üzümlü, Armudlu, Malax, Qaxmuğal.

  Даже ?амый ?трогий и каменный мужчина, не может противит?? фразе "ну паааааааап, ты же мен? любишь?" )))

 14. Göstərilən foksarik bu posta görə cana üçün təşəkkür etdi:

  Mucaca (14.03.2008)

 15. #11
  Qeydiyyat
  Dec 2007
  Ünvan
  <<<<< Korsika >>>>>
  İsmarıc sayı
  8,212
  Təşəkkür edirəm!
  5,939
  Təşəkkür alıb: 4,509 dəfə, İsmarıc; 2,466

  По умолчанию Ответ: Vətəni qarış qarış

  Цитата Сообщение от Mucaca По?мотреть ?ообщение
  Qax hani
  Cana qabaqladi mana amma yenada sana soz verdiyim kimi daha geniw ve rengareng formada inwallah yazciyam Hala Qarabaq qurtarmayib ))))))Mucaca san Ilisudansan?
  Кра?ива? женщина нравит?? глазам, а добра? ?ердцу; одна бывает прекра?ною вещью, а друга? ?окровищем.

  ?аполеон Бонапарт

 16. Göstərilən foksarik bu posta görə Napoleon üçün təşəkkür etdi:

  Mucaca (14.03.2008)

 17. #12
  Qeydiyyat
  Dec 2007
  Ünvan
  ....
  İsmarıc sayı
  3,222
  Təşəkkür edirəm!
  1,952
  Təşəkkür alıb: 3,048 dəfə, İsmarıc; 1,351

  По умолчанию Ответ: Vətəni qarış qarış

  Mamed, Qaxdanam.Yari Qaxin ozunden, yari Ilisudan )))

  Sarıbaş, Cəlayer, İlisu, Qaşqaçay, Ağçay, Yeni İlisu, Qaxingiloy, Qaxbaş, Böyük Alatəmir, Kiçik Alatəmir, Meşəbaş, Uzuntala, Xələftala, Keşqutan, Qımır, Qarameşə, Bağtala, ?mircan, ?mbərçay, Qaratala, Qum, Çinarlı, Süskən, Fıstıqlı, Ləkit, Ləkit Kötüklü, Ləkit Malax, Zərnə, Güllük, Qapıçay, Tasmalı, Lələpaşa, Qarabaldır, Zəyəm, Lələli, Qındırğa, Qorağan, Şotavar, Almalı, Dəymədağlı, Şıxlar, Turaclı, Marsan, Çüdüllü, ?libəyli (Qax), Kötüklü, İbaxlı, Qıpçaq, Qaysarlı, Amanlı, Oncallı, Baydarlı, Qazmalar, Tanqıt, Ağyazı, Üzümlü, Armudlu, Malax, Qaxmuğal.

  Altinda xet olanlarin hamisinda olmusham.O birilerinde ise ele bele yan kecmishem.Yayim ise Ilisu,Marsan Ve Qaxda kecir.
  Birde hedinden cox Saribasha getmek isterdim.ora getmek cox cetindi.orada cemi 16-17 aile var.Qishda ora getmek hec mumkun deyil.
  Ilisu ise niye Yeni Ilisu olubki???
  MB

 18. Göstərilən foksarik bu posta görə Mucaca üçün təşəkkür etdi:

  Napoleon (14.03.2008)

 19. #13
  Qeydiyyat
  Dec 2007
  Ünvan
  <<<<< Korsika >>>>>
  İsmarıc sayı
  8,212
  Təşəkkür edirəm!
  5,939
  Təşəkkür alıb: 4,509 dəfə, İsmarıc; 2,466

  По умолчанию Ответ: Vətəni qarış qarış

  Цитата Сообщение от Mucaca По?мотреть ?ообщение
  Mamed, Qaxdanam.Yari Qaxin ozunden, yari Ilisudan )))

  Sarıbaş, Cəlayer, İlisu, Qaşqaçay, Ağçay, Yeni İlisu, Qaxingiloy, Qaxbaş, Böyük Alatəmir, Kiçik Alatəmir, Meşəbaş, Uzuntala, Xələftala, Keşqutan, Qımır, Qarameşə, Bağtala, ?mircan, ?mbərçay, Qaratala, Qum, Çinarlı, Süskən, Fıstıqlı, Ləkit, Ləkit Kötüklü, Ləkit Malax, Zərnə, Güllük, Qapıçay, Tasmalı, Lələpaşa, Qarabaldır, Zəyəm, Lələli, Qındırğa, Qorağan, Şotavar, Almalı, Dəymədağlı, Şıxlar, Turaclı, Marsan, Çüdüllü, ?libəyli (Qax), Kötüklü, İbaxlı, Qıpçaq, Qaysarlı, Amanlı, Oncallı, Baydarlı, Qazmalar, Tanqıt, Ağyazı, Üzümlü, Armudlu, Malax, Qaxmuğal.

  Altinda xet olanlarin hamisinda olmusham.O birilerinde ise ele bele yan kecmishem.Yayim ise Ilisu,Marsan Ve Qaxda kecir.
  Birde hedinden cox Saribasha getmek isterdim.ora getmek cox cetindi.orada cemi 16-17 aile var.Qishda ora getmek hec mumkun deyil.
  Ilisu ise niye Yeni Ilisu olubki???

  Yalan diyərəm niyə YENİ adını aldığını bəlkə tezə qəsəbə salırlar ?
  Кра?ива? женщина нравит?? глазам, а добра? ?ердцу; одна бывает прекра?ною вещью, а друга? ?окровищем.

  ?аполеон Бонапарт

 20. #14
  Qeydiyyat
  Dec 2007
  Ünvan
  <<<<< Korsika >>>>>
  İsmarıc sayı
  8,212
  Təşəkkür edirəm!
  5,939
  Təşəkkür alıb: 4,509 dəfə, İsmarıc; 2,466

  По умолчанию Ответ: Vətəni qarış qarış

  Qubadlı

  Hal-hazırda rayonun ərazisi erməni silahlı dəstələri tərəfindən işğal olunub

  İşğal olunmuşdur 1993-cü il 31 avqust
  Şəhid olmuşdur 232 ?lil olmuşdur 146

  Erməni işğalçıları tərəfindən dağıdılmış və yandırılmış:

  Mədəni-məişət obyekti 205

  Qəsəbə və kənd 94

  Tarixi abidə 12
  ?razisi - 802 km2
  ?halisinin sayı - 31300
  İnzibati mərkəzi - Qubadlı

  Qəsəbələr / Kəndlər
  Qayalı, Abdalanı, Ləpəxeyranlı, Mahmudlu, Dondarh, Mirlər, D.Msxanlı, Saray, Dəmirçilər, Poladlı, Fərcan, Göyyal, Hərtiz, Zor, Y.Xocamsalh, Mehrili, A.XocamsalIı, Hal, Qəziyan, Məmər, Mollalı, Ballıqaya, Çərəli, Boynakər, Soldaş, Qaralar, Kavdadıq, Hüseynuşağı, Ulaşlı, Qiyaslı, ?bilcə, Xocahan, Tinli, Qilican, Tatar, Qiyaslı, Qaraqoyunlu, Zilanlı, K.Mahruzlu, Seləli, Mahruzlu, Muğanlı, Alaqurşaq, Xanlıq, Həmzəli, ?fəndilər, Yusifbəyli, Çaytumas, Y.Mollu, A.Mollu, Mollaburan, Xoçik, Mərdanlı, B.Soltanlı, Padar, Qaraimanlı, Qaracalh, Qarakişilər, Qarağac, Sanyataq, Muradxanoı, Həkərli, Xəndək, İşıqlı, Başarat, Milallı, Hat, Deşdahat, Armudluq, Çardaxh, Tarovlu, Xələc, ?yin, Göyərcik, Cılfır, Seytas, Göyərabas, Bəxtiyarlı, Novlu, Məzirə, Giircülii, Dovudlu, Qədili, Eyvazlı, T.Müskanh, Bala Həsənli, Xıdırlı, A.Cİbikli, Y.Cibikli, Xallava, Məlikəhmədli, Qundanh, ?.Uşağı.

  Bir yanında Bərgüşad çağlayır, bir yanında Həkəri. Çaylar boyu ellər, obalar, ağban evlər... Bu yerlərdə Qaçaq Nəbi at oynatdı, Həcər sədaqəti igidlərə ürək verdi. Qubadlı - Azərbaycanın mərdlər, igidlər yurdu olub. Qubadlı mərd insanların əli ilə də öz övladlarına qovuşacaq.

  Coğrafi mövqeyi
  Rayon Qarabağ yaylasının cənub-şərqdə yerləşir. ?razisində 95 yaşayış mənətəqəsi var.

  İqtisadi xarakteristikası
  Rayonun təsərrüfatı əsasən taxılçılıq, üzümçülük, tütünçülük, baramaçılıq və heyvandarlıq sahəsində ixtisaslaşmışdır. Rayonda yağ-pendir, üzüm emalı, cihazqayırma zavodları, toxuculuq fabriki, inqubator-quşçuluq stansiyası, daş karxanası, barama qurutma məntəqəsi, balıq yetişdirmə vətəgəsi və digər istehsalat obyektləri mövcuddur. Rayon 1993-cü ildə erməni silahlı dəstələri tərəfindən işğal edilmişdir.  Zəngilan


  Hal-hazırda rayonun ərazisi erməni silahlı dəstələri tərəfindən işğal olunub

  İşğal olunmuşdur 1993-çü il 29 oktyabr
  Şəhid olmuşdur 191 ?lil olmuşdur 110
  Milli qəhrəmanlar 2

  Erməni işğalçıları tərəfindən dağıdılmış və yandırılmış:

  Mədəni- məişət obyekti 138

  Qəsəbə və kənd 81

  Tarixi abidə 13
  ?razisi - 707 km2
  ?halisinin sayı - 33890
  İnzibati mərkəzi - Zəngilan

  Qəsəbələr / Kəndlər

  Üzümçülər, Mincivan, Malatkeşin, Gen-lik, Beşdəli, Keçikli, Bartaz, Qarqulu, Ör-dəkli, Qaragöz, Qaradərə, Çöpədərə, Baharh, Sobu, Dəlləkli, Rəzdərə, Kollu-Qışlaq, Şatarizli, Məşədi İsmayıllı, Zəngi-lan, İçəri Müşlan, Məlikli, Qıraq Müşlan, Üdqun, Yenikənd, Rəbənd, Alıbəyli, Balabəyli, Sarıl, Xumarlı, Hacaüı, Həkəri, Şərifan, Muğanlı, Xurama, I Ağalı, II Ağalı, III Ağalı, Məmmədbəyli, Babaylı, Zərnəli, Havalı, Aşağı Yeməzli, Orta Yeməzli, Yuxarı Yeməzli, Sarallı Xəşbab, Quyudərə Xəşbab, İsgəndərbəyli, Ağbiş , Ağakişilər, Vejnəli, Muğanlı, Aladin, Dərə Gilətağ, Gilətağ, Şamlı, Mirzə Həsənli, Şərikan, Bürünlu, Seyidlər, Şayıflı, Gəyə-li, Qaragöl, Nəcəflər, Yusiflər, Tağlı, Ca-hangirbəyli, Tatar, Turabat, Tiri, Vəliqulu-bəyli, Ağbənd, ?mirxanlı, Qazançı, Can-bar, Günqışlaq, Dərəli, Ağkənd.

  Taleyinə qaçqınlıq kimi acı bir alın yazısı yazılan altı rayondan biri. Erməni quldurları tərəfindən işğal olunana kimi əhalisi əsasən heyvandarlıq və tərəvəzçilik, üzümçülük və arıçılıqla məşğul olmuşdur.
  Avropada ən böyük çinar meşəliyi də Zəngilan rayonunun ərazisində yerləşir. Burada dövlət qoruğu yaradılmışdı. Zəngilan... Bu gün î nigarandı; qoynundan didərgin düşmüş övladlarına görə. Pis günün ömrü az olur, darıxma, Zəngilanım, qəmli buludların dağılar yəqin!..

  Coğrafi mövqeyi
  Rayon ölkənin cənub-qərbində alçaq dağlıq və dağətəyi ərazidə yerləşir. Rayon həmçinin molibden, qızıl, qranit və digər yeraltı ehtiyatlarla da zəngindir. Rayon 1993-cü ildə tamamilə erməni silahlı dəstələri tərəfindən işğal edilmişdir.

  İqtisadi xarakteristikası
  Rayon iqtisadiyyatının əsasını kənd təsərrüfatı təşkil edir və əsasən taxılçılıq, tütünçülük, kartof əkini, meyvəçilik, bostançılıq inkişaf etmişdir. Rayonda şərab, konserv, mərmər, çınqıl zavodları fəaliyyət göstərirdi.
  Кра?ива? женщина нравит?? глазам, а добра? ?ердцу; одна бывает прекра?ною вещью, а друга? ?окровищем.

  ?аполеон Бонапарт

 21. #15
  Qeydiyyat
  Dec 2007
  Ünvan
  ....
  İsmarıc sayı
  3,222
  Təşəkkür edirəm!
  1,952
  Təşəkkür alıb: 3,048 dəfə, İsmarıc; 1,351

  По умолчанию Ответ: Vətəni qarış qarış

  Yalan diyərəm niyə YENİ adını aldığını bəlkə tezə qəsəbə salırlar ?
  Yeni qesebe salinmir.Sadec coxlu ponsionatlar acilir.
  Ona qalasi olsa Qaxin ozunde 3 faiz, 5-faiz adinda qesebler salinib boyudulur, amma, Qax-Qax olaraq qalir.
  Ilisu da ne qederde yeni evler tikilse kenarda, oz kecmishliyini ve gozleiyini saxlayir.Ona gore Yeni Ilisu demelerini men qebul elemirem!
  MB

 22. #16
  Qeydiyyat
  Dec 2007
  Ünvan
  <<<<< Korsika >>>>>
  İsmarıc sayı
  8,212
  Təşəkkür edirəm!
  5,939
  Təşəkkür alıb: 4,509 dəfə, İsmarıc; 2,466

  По умолчанию Ответ: Vətəni qarış qarış

  Цитата Сообщение от Mucaca По?мотреть ?ообщение
  Yeni qesebe salinmir.Sadec coxlu ponsionatlar acilir.
  Ona qalasi olsa Qaxin ozunde 3 faiz, 5-faiz adinda qesebler salinib boyudulur, amma, Qax-Qax olaraq qalir.
  Ilisu da ne qederde yeni evler tikilse kenarda, oz kecmishliyini ve gozleiyini saxlayir.Ona gore Yeni Ilisu demelerini men qebul elemirem!
  Suzda hecolmasa qabaqina yeni qoyublar Bizda o boyda Xila adini deyiwib Emircan qesebesi edibler Duzdu Emirhacda Xilalidi Menasi hacilarin emiri demakdi Amma kohna ad asl qadmi ad idi
  Кра?ива? женщина нравит?? глазам, а добра? ?ердцу; одна бывает прекра?ною вещью, а друга? ?окровищем.

  ?аполеон Бонапарт

 23. 14.03.2008, 19:39


 24. #17
  Qeydiyyat
  Dec 2007
  Ünvan
  ACS city
  İsmarıc sayı
  9,792
  Təşəkkür edirəm!
  9,118
  Təşəkkür alıb: 9,444 dəfə, İsmarıc; 3,829

  По умолчанию Ответ: Vətəni qarış qarış

  Tarixi

  Masallı ərazisində qədim insanlar 15-20 min il bundan əvvəl yaşamışlar. Abasqulu Ağa Bakıxanovun "Gülüstani-İrəm" (1841), Mirzə Seyidəli Kazımbəy oğlunun "Cavahirnameyi Lənkəran" (1896), səlnaməçi Mirzə ?hməd Mirzə Xudaverdi oğlunun "?xbarnamə" (1882) əsərlərində, həmçinin bir sıra Avropa və rus səyyahlarının səyahətnamə qeydlərində Masallının tarixinə dair qiymətli məlumatlar öz əksini tapmışdır.
  "Masallı" coğrafi adının meydana gəlməsi haqqında bu vaxta qədər bir çox mülahizə və rəvayətlər söylənilmişdir. Tarixi mənbələrdə bu toponim "məsəlli-məsəl çəkilən yer, məsəl çəkənlər" mənasında səciyyələndirirlər. Masallı sözünün "Mosullu" sözündən yaranması da ehtimal edilir.
  Toponimika ilə məşğul olan alimlərimizdən R.Yüzbaşov və Ş.Sədiyevin birgə yazdığı "Azərbaycanın coğrafi adları" kitabında "Masallı-Masal nəslinə mənsub" şəklində qeyd olunmuşdur. Bakı Dövlət Universitetinin dosenti, coğrafiya elmləri doktoru N.Məmmədov isə bu yaşayış yerinin yaranmasını Masal bəy adlı bir şəxslə əlaqələndirir. Bəzi tarixi mənbələrdə qeyd olunur ki, yaşayış məntəqəsinin sakinləri İranın "Masal" əyalətindən köçüb gəldiklərindən bu yer Masallı adlandırılmışdır. Beləliklə, "Masallı" toponimində "Masal"-Yer ərazi "Lı"isə məkan bildirən şəkilçidir.
  Masallı antik dövrdə Midiya, Midiya-Atropatena, sonralar Qafqaz Albaniyasının Kaspiana vilayətinin, XVI-XVIII əsrin ortalarına qədər Səfəvilər dövlətinin, XVIII əsrin ortalarından talış xanlığının tərkibində olmuşdur. XIX əsrin ortalarında Astara, Lənkəran, Lerik, Masallı, Yardımlı və Cəlilabad rayonlarının ərazisi Lənkəran qəzası adlanırdı. 08 avqust 1930-cu ildə Masallı inzibati rayonu yaradıldı və Masallının adı respublika xəritəsinə rayon mərkəzi kimi daxil oldu.
  Qədim tarixə, zəngin mədəniyyətə malik, intellektual səviyyəsi yüksək olan Masallıya maraq tarixin müəyyən dövrlərindən artmağa başlamışdır. Görkəmli siyasi xadimlərin, dövlət və mədəniyyət adamlarının Masallıya gəlişi məhz belə bir münasibətin ifadəsi idi. 1274-cü ildə Səfəvilər sülaləsinin banisi Şeyx Səfiəddinin, 1501-ci ildə Şah İsmayıl Xətainin ?rkivan kəndində, görkəmli dövlət xadimi, yazıçı Nəriman Nərimanovun 1922-ci ildə Masallıda və onun bir sıra kəndlərində olması barədə çoxlu əsərlərdə yazılara rast gəlmək olur. Doktor N.Nərimanov Masallıda olarkən bu ərazinin təbii imkanları və üstünlüklərindən danışmaqla yanaşı, həm də taxılçılığı və çəltikçiliyi inkişaf etdirməyi vacib saymışdır. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər ?liyev iki dəfə Masallıda olub. Möhtərəm Prezident İlham ?liyev bir neçə dəfə Masallıya səfər etmişdir.
  Masallı tarixinin güzgüsü 1952-ci ildən rayonun Hişkədərə kəndində fəaliyyət göstərən tarix-diyarşünaslıq muzeyidir. Muzeyin palentologiya, etnoqrafiya, numizmatika, arxeologiya şöbələrində 19 mindən çox qiymətli eksponat toplanmışdır. Rayonun ?rkivan, Hişkədərə, Boradigah, Tatyan, Hacıtəpə, Şəhriyar, Xırmandalı, Mahmudavar, Bambaşı, Çaxırlı, ?rəb, Qızılağac, Qəriblər, Öncəqala, Köhnə Alvadı kəndlərinin yaxınlığında qədim şəhər, qala kurqanı, türbə məqbərə yerləri aşkar edilmişdir.Bu ərazilərdən tunc, dəmir, antik və orta əsrlər dövrünə aid xeyli miqdarda maddi-mədəniyyət nümunələri toplanmışdır. Bütün bunlar Masallı (Hişkədərə) Tarix-Diyarşünaslıq muzeyində mühafizə olunur. Muzeyin yaradıcısı mərhum əməkdar müəllim Rəhim Tağıyev olmuşdur.
  Masallı ərazisi 168 qədim, sirli abidələr, qalalar, saraylar, ziyarətgahlar, hamamlar, bulaqlar, məskənidir. Bunlardan 51-i tarix və memarlıq, 70-i arxeloji, qalanları isə XX əsr abidələridir.
  [[1941-[[1945-ci illərdə BVM-nə getmiş 10914 nəfər Masallının vətənpərvər oğullarından 4248 nəfəri qayıdıb, 1573 nəfəri itgin düşüb, 5 mindən çoxu həlak olub. Qarabağın azadlığı uğrunda 5 min nəfərə yaxın cəsur oğlumuz vuruşub. Onlardan 150 nəfəri şəhid olub, 30 nəfəri itgin düşüb, 500 nəfərdən çoxu yaralanıb. Onlardan Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı adına layiq görülmüş Səfəralı Məmmədov, Elşad Hüseynov, Elşad ?hədov, Səfa Axundov bütün Masallıların andıdır. 3 nəfər Masallı döyüşçüsünə "Azərbaycan Bayrağı" ordeni verilmişdir.
  XX əsrdə Masallı Azərbaycana və dünyaya 230-dan çox elmlər doktoru, elmlər namizədi, 6 general, 100-ə yaxın yazıçı və şair, müxtəlif sahələrdə çalışan nüfuzlu şəxslər bəxş edib. İqtisadiyyat sahəsindəki uğurlarına görə müxtəlif illərdə 50 nəfərdən çox Masallı Sosialist ?məyi Qəhrəmanı fəxri adına Lenin ordeninə layiq görülmüşdür.

  Coğrafiyası

  Respublikanın cənubunda yerləşən Masallı rayonu Lənkəran, Lerik, Yardımlı, Cəlilabad, Neftçala rayonları ilə həmsərhəddir. Bakı - Astara yolunun 232-ci kilometrliyindədir. Şərqdən Xəzər dənizi, Qərbdən Talış sıra dağları ilə əhatə olunmuşdur. Masallı qədim qalaları, Yanardağı, İstisuyu, nadir ağaclarla zəngin meşələri, büllur bulaqları ilə diqqəti cəlb edir.

  Qəsəbə və kəndlər

  Təzə Alvadı, Köhnə Alvadı, Babaser, Bədəlan, Boradigah qəsəbəsi, Bambaşı, Qarğalıq, Dəmbəlov, ?rkivan, ?rəb, ?hmədli, ?zizabad, Kalinovka, Kolatan, Kubin, Köçəkli, Kürdəbazlı, Digah, Qəzvinoba, Qızılavar, Qiziağac, Mahmudavar, Məmmədxanlı, Mollaoba, Miyankü, Musaküçə, Sığdaş, Seybətin, Şatıroba, Şərəfə, Şəhriyar, Hacıtəpə, Həsənli, Hişkədərə, Gəyəçöl, Yeyənkənd, Yeddioymaq, Təkdam, Təklə, Tətyan, Türkoba, Rüdəkənar, Çaxırlı, Oncakələ.

  Sərhəd rayonlar

  Neftçala, Cəlilabad, Yardımlı, Lerik, Lənkəran rayonları

  Bələdiyyələr haqqında

  Masallı rayonunda 106 bələdiyyə fəaliyyət göstərir. Ümumi bələdiyyə üzvlərinin sayı 842 nəfərdir. Fəaliyyətdə olan bələdiyyələrin 5-i şəhər ərazisində, 1-i qəsəbədə, qalanları isə (100 bələdiyyə) kənd yaşayış məntəqələrində fəaliyyət göstərir.

  Qoruqlar

  Respublikanın ən böyük və ən zəngin qoruqlarından olan Qızılağac qoruğu əsasən Qızılağac körfəzi və "Pirman" adlanan sahələrdə yerləşir. Qoruqda adları "Qırmızı kitab"a düşən quşlar və vəhşi heyvanlar var. Bundan başqa dünyada ən nadir ağaclardan olan "Qızılağac" ağacı (el arasında ona Razdar da deyilir) qorunur.

  Tarixi və memarlıq abidələri

  Masallı rayonunda aşağıdakı tarixi və memarlıq incəsənət abidələri mövcuddur

  1. XIV əsrə aid Hişkədərə kəndində Nəzirə Xanım türbəsi;
  2. III - IX əsrlərə aid Mahmudavar kəndində türk yaşayış yeri arxeoloji abidə;
  3. IX - X əsrlərə aid "?rkivan qalası";
  4. orta əsrlərə aid Qarğalıq ərazisində Şəhriyar yaşayış yeri;
  5. XIX əsrə aid Masallı şəhər Cümə məscidi;
  6. XIX əsrə aid Boradigah məscidi;
  7. XIX əsrə aid Qızılavar məscidi;
  8. XIX əsrə aid Masallı şəhərində hamam;
  9. XIX əsrə aid Güllütəpə kəndində ?mir türbəsi;
  10. XIX əsrə aid ?rkivan kəndində Mehti bulağı;
  11. XIX əsrə aid Sığdaş kəndində Mirsəli ocağı;
  12. XVI əsrə aid Mahmudavar kəndində Baba Seyidağa türbəsi;
  13. XIX əsrə aid Şıxlar, Qodman, Mahmudavar, Yeddioymaq və Hüseynhacılı kəndlərində dağ-qoç fiquru;
  14. Tunc dövrünə aid Hişkədlərə kəndində Qaraxantəpə, Qoşatəpə, Allahqulutəpə və Mirzətəpə kurqanları;
  15. Tunc və Dəmir dövrlərinə aid Təzə Alvadı kəndində Məmmədtəpə, İstiottəpə, Alıtəpə kurqanları;
  16. XXI əsrə dair ?rkivan kəndində Mir Seyid Sadiq Ağa məqbərəsi;
  17. Hişkədərə kəndində iyirmi minə yaxın eksponatı olan Tarix-Diyarşünaslıq muzeyi;
  18. orta əsrlərə dair Ninalov kəndində Səhhət qalası;
  19. XX əsrə dair ?rkivan kəndində Şəhsəfi bulağı.
  Даже ?амый ?трогий и каменный мужчина, не может противит?? фразе "ну паааааааап, ты же мен? любишь?" )))

 25. Göstərilən foksarik bu posta görə cana üçün təşəkkür etdi:

  Napoleon (15.03.2008)

 26. #18
  Qeydiyyat
  Dec 2007
  Ünvan
  <<<<< Korsika >>>>>
  İsmarıc sayı
  8,212
  Təşəkkür edirəm!
  5,939
  Təşəkkür alıb: 4,509 dəfə, İsmarıc; 2,466

  По умолчанию Ответ: Vətəni qarış qarış

  Daşkəsən rayonu
  Yaranma tarixi - 08.08.1930
  ?razisi - 1,05 min km2
  ?halinin sayı - 32,2 min nəfər
  (1 yanvar 2007-ci il)
  ?halinin sıxlığı - 1 km2 31 nəfər
  (1 yanvar 2007-ci il)
  Daşkəsən rayonu ilə Bakı arasında olan məsafə - 397 km

  ?halinin sayı
  (1 yanvar 2007-ci il vəziyyətinə)  ?razi Cəmi Kişi Qadın
  nəfər faiz nəfər faiz nəfər faiz
  Daşkəsən rayonu 32211 100.0 16225 100.0 15986 100.0
  şəhər əhalisi 12857 39.9 6408 39.5 6449 40.3
  kənd əhalisi 19354 60.1 9817 60.5 9537 59.7
  o cümlədən:
  Daşkəsən şəhəri 9460 29.37 4656 28.70 4804 30.05
  Alunitdağ qəsəbəsi 656 2.04 347 2.14 309 1.93
  Quşçu qəsəbəsi 456 1.42 237 1.46 219 1.37
  Daşkəsən qəsəbəsi 408 1.27 222 1.37 186 1.16
  Yuxarı Daşkəsən qəsəbəsi 1877 5.83 946 5.83 931 5.82  ?halinin yaş qrupları üzrə sayı
  (1 yanvar 2007-ci il vəziyyətinə)  Cəmi Kişi Qadın
  nəfər faiz nəfər faiz nəfər faiz
  Daşkəsən rayonu 32211 100 16225 100 15986 100
  o cümlədən:
  0-4 2773 8.61 1573 9.69 1200 7.51
  5-9 2398 7.44 1345 8.29 1053 6.59
  10-14 3208 9.96 1733 10.68 1475 9.23
  15-19 3705 11.50 1957 12.06 1748 10.93
  20-24 3253 10.10 1686 10.39 1567 9.80
  25-29 2618 8.13 1384 8.53 1234 7.72
  30-34 2423 7.52 1236 7.62 1187 7.43
  35-39 2366 7.35 1100 6.78 1266 7.92
  40-44 2268 7.04 1057 6.51 1211 7.58
  45-49 2010 6.24 857 5.28 1153 7.21
  50-54 1292 4.01 593 3.65 699 4.37
  55-59 848 2.63 370 2.28 478 2.99
  60-64 474 1.47 238 1.47 236 1.48
  65-69 947 2.94 403 2.48 544 3.40
  70-74 765 2.37 326 2.01 439 2.75
  75-79 571 1.77 267 1.65 304 1.90
  80-84 173 0.54 69 0.43 104 0.65
  85-89 65 0.20 21 0.13 44 0.28
  90-94 42 0.13 5 0.03 37 0.23
  95-99 9 0.03 3 0.02 6 0.04
  100- ….. 3 0.01 2 0.01 1 0.01
  Milli tərkib
  (1999-cu il əhalinin siyahıya alınması məlumatları əsasında)
  Daşkəsən rayonu 30418 100.0 14996 100.0 15422 100.0
  azərbaycanlılar 30328 99.70 14974 99.85 15354 99.56
  ruslar 30 0.10 3 0.02 27 0.18
  ukraynalılar 16 0.05 2 0.01 14 0.09
  tatarlar 11 0.04 6 0.04 5 0.03
  kürdlər 20 0.07 7 0.05 13 0.08
  ləzgilər 3 0.01 3 0.02 0 0.00
  gürcülər 2 0.01 0 0.00 2 0.01
  ermənilər 6 0.02 0 0.00 6 0.04
  digər millətlər 2 0.01 1 0.01 1 0.01  Tədris müəssisələrində oxuyanlar
  (1999-cu il əhalinin siyahıyaalınması məlumatları əsasında)  Cəmi Kişi Qadın
  nəfər faiz nəfər faiz nəfər faiz
  Tədris müəssisələrində oxuyanların sayı 8220 100.0 4314 100.0 3906 100.0
  Alı təhsil müəssisələrində oxuyanlar 266 3.24 146 3.38 120 3.07
  Orta ixtisas təhsil müəssisələrində oxuyanlar 36 0.44 15 0.35 21 0.54
  Orta ümumtəhsil məktəblərində oxuyanlar 7886 95.94 4138 95.92 3748 95.95
  Digər tədris müəssisələrində oxuyanlar 32 0.39 15 0.35 17 0.44  ?halinin təhsil üzrə bölgüsü
  (6 yaş və yuxarı, 1999-cu il əhalinin siyahıyaalınması məlumatları əsasında)  ?razi Cəmi Kişi Qadın
  nəfər faiz nəfər faiz nəfər faiz
  Cəmi 26927 100.0 13089 100.0 13838 100.0
  o cümlədən:
  Təhsili olanlar:
  Ali təhsilli 1137 4.22 736 5.62 401 2.90
  Natamam ali təhsilli 50 0.19 27 0.21 23 0.17
  Orta ixtisas təhsilli 1267 4.71 705 5.39 562 4.06
  Ümumi orta təhsilli 12355 45.88 5855 44.73 6500 46.97
  Natamam orta təhsilli 4494 16.69 1961 14.98 2533 18.30
  Peşə təhsilli 329 1.22 254 1.94 75 0.54
  İbtidai təhsilli 3432 12.75 1661 12.69 1771 12.80
  Təhsili olmayanlar:
  Oxuyub-yaza bilənlər 3418 12.69 1766 13.49 1652 11.94
  Savadı olmayanlar 445 1.65 124 0.95 321 2.32  Sosial-iqtisadi göstəricilər  2000 2002 2003 2004x) 2005x) 2006x)
  ?halinin sayı, min nəfər (ilin sonuna) 31.0 31.4 31.7 31.9 31.9 32.2
  Hər 1000 doğulan uşaq arasında ölüm halları (1 yaşa qədər) 15.8 26.7 13.5 9.2 11.1 2.9
  Qeydə alınmış cinayətlərin sayı, hadisə cəmi 40 58 55 55 98 124
  əhalinin hər 10000 nəfərinə 13.0 18.5 17.5 17.3 30.7 38.5
  Həkimlərin sayı 20 22 20 20 18 20
  Orta tibb işçilərinin sayı 201 188 181 180 185 190
  Xəstəxanaların sayı 7 7 7 7 7 7
  Xəstəxana çarpayılarının sayı 385 385 385 385 385 385
  ?haliyə ambulator-poliklinika yardımı göstərən müalicə müəssisələrinin sayı 9 9 9 9 9 9
  Ambulator-poliklinika müəssisələrinin gücü (növbədə gələnlərin sayı) 357 367 367 367 367 367
  ?halinin hər 10000 nəfərinə həkimlər 6.5 7.0 6.3 6.3 5.6 6.2
  orta tibb heyəti 64.8 59.9 57.1 56.4 58.0 59.0
  xəstəxana çarpayıları 124.2 122.6 121.5 120.7 120.7 119.6
  ambulator poliklinika müəssisələrinin gücü (növbədə gələnlərin sayı) 115.2 116.9 115.8 115.0 115.0 114.0
  Məktəbəqədər müəssisələrin sayı 12 12 12 12 12 12
  onlarda uşaqların sayı, nəfər 335 335 333 336 333 329
  Məktəbəqədər müəssisələrlə (100 yerə düşən uşaq hesabı ilə) təminat 100 100 99 100 99 98
  Gündüz ümumtəhsil məktəblərin sayı 49 49 49 49 49 48
  onlarda şagirdlərin sayı, nəfər 6370 6059 5975 5774 5561 4985
  II və III növbədə oxuyanların xüsusi çəkisi faizlə 19.6 21.1 18.1 18.1 18.7 16.5
  Kütləvi kitabxanaların sayı 58 59 58 58 59 59
  onlarda kitab fondu, min nüsxə 436.3 427.7 420.8 422.1 450 443.1
  orta hesabla hər 1000 sakinə, nüsxə 14075 13621 13274 13232 14107 13815
  Klub müəssisələrinin sayı 52 52 51 49 43 43
  Muzeylərin sayı 2 2 2 2 2 2
  onlara gələnlərin sayı, min nəfər 4.6 5.0 4.8 4.9 5.2 5.9
  əhalinin hər 1000 nəfərinə 149 160 152 154 163 184
  Bütün mənzil fondu, ümumi sahə, min kv.m. 619.9 344.8 344.8 370.5 370.1 370.1
  Bir sakinə orta hesabla düşən yaşayış sahəsi kv.m. 15.4 8.9 8.8 9.0 8.9 8.9
  Özəlləşdirilmiş mənzillər:
  sayı, ədəd 31 21 11 39 28 46
  ümumi sahə, kv.m. 1684 1158 583 2126 1375 3298
  Stasionar mənbələrdən çirkləndirici maddələrin atmosfer havasına atılması, min ton 0.009 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02
  Təbii mənbələrdən götürülən su,mlyn. kub m. 1.5 0.3 - - 0.6 0.5
  İstifadə olunan su, mlyn. kub m. 1.0 0.4 0.2 0.2 0.5 0.4
  onlardan:
  məişət-içməli məqsədlərə 0.7 - 0.2 0.2 0.5 0.4
  istehsala 0.4 - - - - -
  suvarmaya və kənd təsərrüfatına 0.3 0.4 - - - -
  Atılan çirkab su, mlyn. kub m 0.7 - 0.2 0.2 0.3 0.2
  Nəql edilərkən itən su, mlyn. kub m. 0.02 0.1 0.1 0.1 0.03 0.1
  İqtisadiyyatda muzdla işləyənlərin orta illik sayı*, min nəfər 5.3 5.3 5.1 4.6 4.4 4.6


  * 2006-cı ilin sonuna siyahı tərkibində olan işçilərin sayı
  x) Səhiyyə üzrə göstəricilər 2004-cü ildən tibb müəssisələri olan digər nazirlik və idarələr daxil olmaqla verilmişdir.  ?mək bazarı  2000 2002 2003 2004 2005 2006
  Orta aylıq nominal əmək haqqı, manat 26.3 32.0 37.3 49.6 75.0 86.6
  Status almış işsizlərin sayı, nəfər 155 72 56 57 25 25  Ticarət  2000 2002 2003 2004 2005 2006
  Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi min manat 5243.3 6376.5 7370.8 8624.6 9956.0 12429.1
  Respublika üzrə ümumi əmtəə dövriyyəsində xüsusi çəkisi 0.25 0.24 0.24 0.23 0.22 0.22
  keçən ilin müvafiq dövrünə nisbətən fiziki həcm indeksi 106.9 108.9 112.6 108.5 105.4 113.7
  ?haliyə pullu xidmətlərin həcmi *, min manat 640.5 692.3 758.9 863.0 1186.7 1753.3
  əvvəlki ilə nisbətən, faizlə 104.6 105.1 109.9 112.8 125.3 144.0
  adambaşına, manatla 20.8 19.15 20.72 23.52 32.26 47.45
  Ümumi həcmdə məişət xidməti, min manat 178.9 188.8 199.7 226.7 277.0 347.1
  əvvəlki ilə nisbətən, faizlə 103.9 105.6 106.1 112.6 121.9 124.1
  adambaşına, manatla 5.81 5.22 5.45 6.18 7.53 9.39


  * Fiziki şəxslər daxil olmaqla  Kənd təsərrüfatı  2000 2002 2003 2004 2005 2006
  Kənd təsərrüfatı bitkilərinin əkin sahəsi (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə), ha
  Dənlilər və dənli paxlalılar 28 106 102 71 85 56
  Kartof 1483 1050 1128 1339 1368 1399
  Tərəvəz 61 56 60 76 78 78
  Meyvə və giləmeyvə bağları 104 104 104 104 104 105
  Buğda - 28 18 27 34 -
  ?sas bitkiçilik məhsullarının istehsalı (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə), ton
  Kartof 3510 3855 5554 10478 10766 11055
  Tərəvəz 865 623 667 1205 1253 1260
  Taxıl 17 171 162 66 89 52
  Meyvə və giləmeyvə 525 212 261 121 192 203
  Buğda - 70 45 57 68 -
  Məhsuldarlıq (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə), sentner/ha
  Kartof 24 37 49 78 79 79
  Tərəvəz 147 111 111 159 161 162
  Taxıl 6.1 16.1 15.9 9.3 10.5 9.3
  Meyvə və giləmeyvə 50.5 20.4 25.1 11.6 18.5 23.4
  Buğda - 25 25 21 20 -
  Mal-qaranın sayı (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə), baş
  İri buynuzlu mal-qara 27376 27995 28419 29161 30588 25999
  o cümlədən inəklər və camışlar 13060 12226 12891 13226 14422 12570
  Qoyunlar və keçilər 88953 98055 101144 105847 114108 90665
  Donuzlar 88 - - - - -
  Heyvandarlıq məhsullarının istehsalı, ton
  ?t (kəsilmiş çəkidə) 365 850 958 988 996 1016
  Süd 16738 17404 15556 17179 19574 20162
  Yumurta, min ədəd 1578 1381 1396 2119 1942 2039  Tikinti  2000 2002 2003 2004 2005 2006
  İstifadəyə verilmişdir:
  əsas fondlar min manat 199.9 - 64.8 291.3 375.7 987.3
  yaşayış evləri, ümumi sahə, min kv.m 0.1 - - - - 0.8
  onlardan fərdi yaşayış evləri 0.1 - - - - -
  ?sas kapitala investisiyalar, min manat 67.0 24.4 102.9 654.2 593.3 7719.5
  o cümlədən:
  tikinti - quraşdırma işlərinə 58.8 24.4 67.5 22.4 378.1 6822.0
  Tikinti təşkilatlarının sayı, ədəd 5 3 4 5 3 3
  Onlarda çalışan işçilərin sayı, nəfər 177 75 68 54 65 94
  Öz güclərilə yerinə yetirilmiş tikinti işlərinin həcmi, mlyn. manat 152.3 121.1 105.5 153.0 176.6 801.4  Sənaye  2000 2002 2003 2004 2005 2006
  Fəaliyyət göstərən müəssisələrin sayı cəmi, vahid 6 8 9 10 9 8
  Sənaye məhsulunun həcmi (müvafiq ilin qüvvədə olan faktiki qiymətləri ilə, min manat)* 272 197 350 506 1232 863
  Sənaye məhsulunun həcmi əvvəlki ilə nisbətən faizlə (müqayisəli qiymətlərlə) 308.2 94.8 187.8 143.7 110.0 103.3
  Sənaye məhsulunun həcmində qeyri- dövlət sektorunun xüsusi çəkisi,faizlə 55.7 40.6 34.2 29.3 42.3
  İşçilərin orta siyahı sayı-cəmi, nəfər 712 602 611 450 466 508
  İşçilərin orta aylıq əmək haqqı, manat 34.9 46.4 45.5 50.7 96 114.6
  İstehsal edilmiş hazır məhsulun ilin axırına qalığı, mlyn. manat 296.9 26.6 188.7 168.7 162.5 147.5
  Sənaye-istehsal əsas fondlarının mövcudluğu (ilin axırına; balans qiymətləri ilə) mlyn. manat 23.9 25.4 25.5 25.6 25.6 25.6
  Natural ifadədə əsas məhsul növləri istehsalı:
  Mərmər qranuları, qrıntıları və tozu, ton 1395.0 1397.6 3324.2 4626 6899 8391
  Aqlomirasiya edilmiş dəmir filizləri və dəmir kolçedanlarından başqa, konsentratlar, min ton 8.2 0.4 3.1 19.1 7.3 11.3
  Qalınlığı 25 sm-dən çox olan mərmər və travertin blokları, ton - 4115 6026.2 6503 7579 6802
  Çınqıl, ton - 27625 979.5 - - -


  * Fiziki şəxslərin fəaliyyəti daxil olmaqla.  Nəqliyyat və rabitə  2000 2002 2003 2004 2005 2006
  Avtomobil nəqliyyatı ilə yük daşınması, min ton 140 135 148 158 169 283
  Yük dövriyyəsi, mlyn. ton km 11.6 11.8 12.9 13.9 15.3 15.7
  Avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin daşinması, min nəfər 3115 3213 3508 3515 3665 3826
  Sərnişin dövriyyəsi, mln sərnişin km 10.0 8.9 9.1 9.2 9.5 10.9
  Avtomobillərin sayı-cəmi, ədəd 1213 1099 1263 1178 1195 1286
  o cümlədən:
  yük avtomobilləri 453 369 515 458 490 486
  avtobuslar 76 70 81 81 96 91
  sərnişin minik 575 583 578 561 538 638
  şəxsi minik 545 545 541 530 511 611
  xüsusi təyinatlı avtomobillər 98 46 74 54 57 57
  digərləri 11 31 15 24 14 14
  Poçt, telefon, teleqraf müəssisələrinin sayı, ədəd 19 15 15 15 15 16
  Hər 100 ailəyə düşən telefon aparatlarının sayı, ədəd 28 32 25 28 31 31
  şəhərdə 47 50 37 45 50 51
  kənddə 15 19 17 17 18

  Daşkəsən şəhəri
  Bakı ilə arasında məsafə 397 km
  ?halisi 31200 nəfər
  Nə ilə getmək olar Avtonəqliyyatla - Bakı – Daşkəsən avtobusları – 8 saat


  Kiçik Qafqazın şimal-şərq yamaclarında yerləşən Daşkəsən rayonu filiz-mədən sənayesinin mərkəzidir. Rayonda temperatur qış aylarında -5 C-dən -20 C-dək, yay aylarında isə +20 C-dən +35 C-dək daşıyır. Təmiz hava, yaşıllığın bol olması, zəngin fauna, Murovdağ silsiləsi boyunca uzanan meşə massivləri yay aylarında təbiət həvəskarlarını buraya cəlb edir. Onlar ətraf rayonlardan və Respublikanın paytaxtından ailələri ilə birlikdə bu yerlərə istirahətə gəlirlər. Balıq ovu həvəskarları Zağalı və Zivlən kəndlərindəki Xoşbulaq və Göygöl süni göllərində vaxtlarını çox maraqlı keçirə bilərlər. Xoşbulaq yaylağının alp çəmənlikləri və sərin bulaqları xüsusilə məşhurdur. Bayan, Qurubulaq, ?mirvar, Xoşbulaq, Zağalı, Dardərə və başqa kəndlərdə aparılmış arxeoloci qazıntılar ğu rayonun ərazisində daş dövrünə aid insan məskənlərinin olmasını sübut edir. Memarlıq abidələrinə misal olaraq Qoşqar çayının üzərindən salınmış iki qədim daş körpünün və ?hmədli kəndindəki məqbərəinin adını çəkmək olar.
  Rayonun inzibati mərkəzi Daşkəsən şəhəridir. Rayonda xalçaçılıq, metal üzərində döymə, ağac və daş üzərində oyma işi kimi sənət növləri davam edilir.

  Harada qalmaq olar

  Şəhərdə mehmanxana, iki qonaq evi və kirayə verilən şəxsi evlər vardır. Mehmanxana və qonaq evoərin ödəniş qiyməti bir nəfər üçün 20 manat, şəxsi evlər isə razılaşma yolu ilə.

  Harada nahar etmək olar

  «Bahar», «Narzan» iaşə obyektləri qonaqlara lazımı səviyyədə xidmət göstərir.
  По?ледний раз редактировало?ь Napoleon; 15.03.2008 в 07:38
  Кра?ива? женщина нравит?? глазам, а добра? ?ердцу; одна бывает прекра?ною вещью, а друга? ?окровищем.

  ?аполеон Бонапарт

 27. 15.03.2008, 07:39


 28. 17.03.2008, 04:31


 29. #19
  Qeydiyyat
  Dec 2007
  Ünvan
  <<<<< Korsika >>>>>
  İsmarıc sayı
  8,212
  Təşəkkür edirəm!
  5,939
  Təşəkkür alıb: 4,509 dəfə, İsmarıc; 2,466

  По умолчанию Ответ: Vətəni qarış qarış


  Gədəbəy

  Gədəbəyin Tarixi haqqinda

  Tarixi haqqinda - Gədəbəy rayonu azərbaycanin ən qədim insan yaşayiş məskənlərindən biridir.?razidə olan tarixi mədəniyyət abidələri eramizdan əvvəl 12-7-ci əsrləri əhatə edən Xocali-Gədəbəy mədəniyyətinin bir hissəsi kimi tariximizə daxil olmuşdur.

  XIX əsrin ortalarinda Gədəbəy rayonu ərazisində mis filizi yataqlari kəşf edilmiş və 1855-1856-ci illərdə yerli sahibkarlar tərəfindən misaritmə zavodu tikilmişdir.Daha sonra həmin zavod Almaniyanin “Simens? şirkəti tərəfindən alinaraq,1865-ci ildə yenidən qurulmuşdur.?Simens?şirkəti tərəfindən 1883-cü ildə Qalakənd misaritmə zavodu tikilmiş,1879-cu ildə Zaqavkaziyada ilk dəfə uzunluğu 28 km olan Gədəbəy-Qalakənd arasinda dəmir yolu çəkilmişdir.Bu dəmir yolunda 4 lokomotiv,33 vaqon hərəkət etmişdir.Bu gün də həmin yol ilə bağli salinmiş körpülər tarixi abidə kimi qalmaqdadir.1883-cü ildə Qalakənd kəndində Çar Rusiyasi ?razisində ilk su elektrik stansiyasi tikilmiş Qalakənd misaritmə zavodunda elektroliz üsulu ilə mis əridilmişdir.Bu zaman Avtopanin mərkəzi şəhəri London,Paris,Sankt Peterburq şəhərlərində gerosin lampalarindan istifadə olunduğu halda,Gədəbəydə elektrik işigindan istifadə edilirdi.

  Həmin dövrdə alman alimləri tərəfindən Gədəbəy rayonu ərazisində arxeoloji qazinti işləri aparilmişdir.Arxeoloji qazintinin nəticələri Almaniyanin “Folker Şpis?elmi nəşriyyati tərəfindən “Qalakənd? adli elmi əsər şəklində Berlində çap edilmişdir.?sər Berlin Dövlət muzeyində saxlanilir.  Gədəbəy rayonu Azərbaycan Respublikasinin inzibati rayonu kimi 08 avqust 1930-cu ildə təşkil edilmişdir. Qərb və cənub–qərb tərəfdən 123 km məsafədə Ermənistan Respublikasi ilə, şimal tərəfdən Azərbaycan Respublikasinin Tovuz, şimal-şərq tərəfdən Şəmkir və Daşkəsən rayonlardan ilə həmsərhəddir.

  Səhasi 1229 km2, əhalisi 90,9 min nəfər (01 yanvar 2004-cü il tarixə). Rayonda 1 şəhər, 108 kənd vardir. Rayonun mərkəzi Gədəbəy şəhərdir. (Gədədəy şəhər 1935-ci ildən 1990-ci ilədək şəhər tipli qəsəbə, 1990-ci ildən isə şəhər adlanir). Rayonda 40 inzibati ərazi vahidi, 44 bəladiyyə fəaliyyət göstərir.

  ?hali: Orta sıxlıq 1 km2-də 70,5 nəfərdir (20004-cü il). İri yaşayış məntəqələri: Gədəbəy şəhəri, Söyödlö, Slavyanka, Novosoratovka, Rüstəm əliev, Ağamali, Ariqiran və Ariqdam kəndlərdir.

  Gədəbəyin rabitə sistemi

  Rabitə- Rayonda 5828 nömrə tutumlu 19 ATS, cümlədən Gədəbəy şəhərində bir ədəd 128 nömrə tutumlu elektron ATS, 1500 nömrə tutumlu şəhər ATS və 17 kənd ATS-i fəaliyyət göstərir.

  Rayonun bütün ərazisində televiziya veprilişləri yayimlanir. Hazirda bütün yaşayiş məntəqələri AzTV-1 proqramina, Gədəbəy şəhərində isə AzTV-1, TRT-1 və “lider? televiziyalarinin verilişlərinə baxilir.

  Son illər rayonda mobil telefon rabitəsi yaxşi inkisaf etmişdir. Hazirda “Azersell? in Gədəbəy, Gərgər, Slavyanka, Samanliq, Novosaratovka və Hacilar kəndlərində ötürücü stansiyalari quraşdirilmişdir.  Gədəbəyin təsərrüfati haqqinda


  Təsərrüfati: Gədəbəy rayonu əsasən kənd təsərrüfati rayonudur. İqtisadiyyatinda kartofçuluq,heyvandarliq və qismən taxilçiliq əsas yer tutur.Gədəbəy rayonunda kənd təsərrüfatina yararli torpaq sahəsi 92376 hektardir.Bunun 16458 hektari əkin yeri,9547 hektari biçənək,66371 hektari otlaq sahələridir.(01 yanvar 2004-cü il tarixə).

  Torpaqlarin özəlləşdirilməsindən sonra 24966 hektar torpaq sahəsi vətəndaşlarin,36574 hektar torpaq sahəsi bələdiyyələrin mülkiyyətinə verilmiş,61758 hektar torpaq sahəsi isə dövlət mülkiyyətinə qalmişdir.

  Rayonda yetişdirilən əsas kənd təsərrüfati bitlikəri-kartof,kələm,buğda,arpa,qarğidali,vələmir,ye rköküdür.

  Gədəbəy rayonu respublikasinin ən iri kartofçuluq rayonlarindan biridir.2004-cü ildə rayon üzrə 13005 hektar sahədə kartof əkilmişdir,170 min ton məhsul yiğilmişdir.1400 hektar sahədə taxil əkilmiş,3992 ton məhsul toplanmişdir.Hektardan 28,5 sentner məhsul götürülmüşdür.

  Son illər rayonda heyvandarliq daha yaxşi inkişaf etmişdir.Rayonda iribuynuzlu mal-qaranin baş sayi 46320 başa (17745 baş inək və camiş),qoyun və keçilərin baş sayi isə 210140 başa çatmişdir.(01 yanvar 2005-ci il tarixə).Azərbaycanda Gədəbəy Rayonu dağ “merinosu? qoyun cinsinin vətənidir.Yüksək zərifli yun məhz həmin qoyunlardan alinir.

  Rayonda 178900(bir yüz yetmiş səkkiz min doqquz yüz)baş müxtəlif növ ev quşlari saxlanilir.

  Rayonda kərpic,əhənc istehsal olunur,mineral və süfrə sulari qablaşdirilir.Un və şirniyyət istehsali,plastik qapi-pəncərə sexləri vardir.Asfalt zavodu fəalliyət göstərir.Meşələrin mühafizəsi və bərpəsə müəssisəsi vardir.

  Rayonda nəqliyyat avtomobil yollari vasitəsilə həyata keçirilir.Avtomobil yollarinin ümumi uzunluğu 380 km-dir.Rayon daxili yollarin 97 km III kateqoriyali respublika əhəmiyyətli,283 km-i isə yerli əhəmiyyətlidir.

  Gədəbəy şəhəri və şəhər ətrafinda olan 9 yaşayiş məntəqəsi qazlaşdirilmişdir.Hazirda qazlaşdirilmiş yaşayiş məntəqələrinin hamisina təbii qaz verilir.

  Gədəbəydə Mədəni quruculuq-təhsil,səhiyyə və mədəniyyət


  2004-2005-ci tədris ilində rayonun 7 məktəbə qədər müəssisəsində 288 nəfər uşaq tərbiyə olunur.85 ümumtəhsil məktəbində (13 ibtidai,18 əsas əsas,54 orta) 15938 nəfər,bir peşə litseyində isə 279 nəfər şagird təhsil alir.Bundan başqa rayonda 1 uşaq yaradiciliq mərkəzi və 3 idman məktəbi fəaliyyət göstərir.
  Rayonda 109 kitabxana, 21 klub, 27 mədəniyyət evi, 1 tarix diyarşünasliq muzeyi, 4 musiqi məktəbi fəaliyyət göstərir.Respublikamizda ən böyük aşiq məktəbi Gədəbəydə fəaliyyət göstərir.100 nəfərdən çox ustad aşiğin adini çəkmək olar.Rayonumuzda “Xalq Aşiği? ansambili adini daşiyan Aşiqlar Ansambilifəaliyyət göstərir.Ansambila Respublikanin ?məkdar Mədəniyyət işçisi Aşiq İsfəndiyar Rüstəmov rəhbərlik edir.
  Rayon ərazisində 1 dünya əhəmiyyatli arxeoloji abidə və 18 memarliq abidəsi qorunur. Memarliq abidələrindən Söyüdlü kəndində (Şəmkir çayi üzərində) “Qiz qalasi? (“Namərdqala?,IX əsr), ?Mərhasa? (məbəd) Qalakənd kəndində qala (“Koroğlu? qalasi XVI əsr) Çalburun,Şəbətkeçməz kəndlərində körpü (3 ədəd XIX əsr) Böyük Qaramurad kəndində məbəd (XVII əsr),Novoivanovka kəndində “Alban kilsə?si (IV əsr) tarixi memarliq abidələri kimi daha məhşurdur. Gədəbəyin hər qariş torpağinda,hərqayasinda,daşinda ulu tariximizin izi qalib.
  Gədəbəy Fəfinəsi- 1956-ci ildə Gədəbəy rayonunun Xarxar kəndində tapilmişdir.Təsərrüfat işləri zamanli aşkar adilmiş küpənin içərisində 139 gümüş sikkə,qadin bəzək şeyləri olmuşdur.Həmin ərazidə üzərində bitki və həndəsi naxişlarla bəzədilmiş iki gümüş nimçə də tapilmişdir.Sikkələr Səfəvi hökmdari 1 Şah Təhmasibin (1524-76) adindan Gəncə,Şamaxi,Təbriz,?rciş,Erivan,Van,Kaşan və ?rdəbildə zərb olunmuşdur.Sikkələrin çoxu eyni tiplidir.Azərbaycan Tarixi Muzeyində saxlanilir.
  Rayonda 385 çarpayiliq, 10 xəstəxana, 10 həkim ambulatoriyasi, 49 feldşer-mama məntəqəsi,1 qiqiyena və epidemologiya mərkəzi vardir.hazurda rayonda həkimlərin sayi 89,orta tibb işçillərinin sayi 262 nəfərdir.
  Rayonda Gədəbəy Rayon İcra Hakimiyyətinin orqani kimi “Tərəqqi? qəzeti (1930-cü ildən) çixir. (1965-ci ilədək qəzet “Qizil Gədəbəy?,"Sosializm qələbəsi?,?Ulduz? adlari ilə çixmişdir.Həmçinin 1930-cu ildən 1991-ci ilədək qəzet Azərbaycan KP Gədəbəy Rayon Komitəçsinin və Rayon Xalq Deputatlari Sovetinin orqani olmuşdur).Hazirda ayda bir dəfə çixir
  1918-20-ci illərdə ermənilər rayonumuzun ərazisində qenosid siyasəti həyata keçirmişlər.Ermənilərin hücumu nəticəsində rayonun Dikdaş kəndi 2 dəfə yandirilmiş,kəndin əhalisi məhv edilmiş,evlər ermənilər tərəfindən qarət olunmuşdur.
  Ermənistan silahli qüvvələri tərəfindən 1992-ci ilin avqust ayinin 8-də rayonun iki kəndi-Mutudarə və Qasimağali kəndləri,o cümlədən 78 yaşayiş evi,1 məktəb və tibb məntəqəsi yandirilmişdir. Hazirda həmin kəndlərdə məktəb və tibb məntəqəsi,17 yaşayiş evi bərpa olunmuş,digər yaşayiş evlərinin bərpasi davam etdirilir.

  Gədəbəy Rayonundan olan görkəmli şəxslər haqqinda

  Məlumat Sovet İttifaqi Qəhramani Quliyev Mehdi Nadir oğlu -05 may 1923-cü ildə Gədəbəy rayonunun Heriknaz kəndində anadan olub.26 yanvar 1976-ci ildə Baki Şəhərində vəfat edib.

  M.Quliyev 1942-ci ildə Sovet Ordusu siralarinda çağirmiş,Kerç yarimadasinda Kirimin azad edilməsində igidlik göstərdiyinə görə 17 noyabr 1943-cü ildə Sovet İttifaqi Qəhramani adina layiq görülmüşdür.Müharibədən sonra Polis(milis)polkovniki rütbəsinə qədər yüksəlmiş və uzun illər Azərbaycan SSR Daxili İşlər Nazirliyinin İdarədənkənar Mühafizə İdarəsinin rəisi vəzifəsində işləmişdir.

  2-ci dərəcəli Vətən müharibəsi,2 Qirmizi Ulduz ordenləri və medallara təltif olunmuşdur.

  Hüseynov Rəhim Məmmədcəfər oğlu - 1891-ci ildə Gədəbəy rayonunun Qarabulaq kəndində anadan olmuş,1938-ci ildə vəfat etmişdir.Baki şəhər Daxili İşlər İdarəsinin rəisi,Moskvada Xalq Milli İşlər Komissarliğinda şöbə müdiri,Azərbaycan SSR xalq əmək komissarinim müavini,Az K (b) P Laçin Qəza Komitəsinin katibi,Azərb.SSR MİK-nin katibi,xalq ictimai təminat komissari,Sənaye Şurasi İdarə Heyətinin sədri vəzifələrində işləmişdir.

  Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasinin Akademiki Köçərli Firudin Qasim oğlu -24 dekabr 1920-ci ildə Gədəbəy rayonun İsali kəndində anadan olub.03 iyun 2005-ci ildə Baki şəhərində vəfat etmişdir.O,1950-ci ildə Baki Dövlət Universitetin tarix fakültəsinin fəlsəfə şöbəsini,1954-cü ildə Moskva Dövlət Universitetin Aspiranturasini bitirmişdir.1967-ci ildən Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasinin fəlsəfə və hüquq institutun direktoru,SSRİ Fəlsəfə Cəmiyyətinin Azərbaycan şöbəsinin sədri olmuşdur.Respublikamizda və digər müttəfig respublikalarda fəlsəfə sahəsi üzrə elmi kadrlarin yetişdirilməsində əvəzsiz xidmətləri olmuşdur.

  Azərbaycan Milli Elmlər Akademiki-Köçərli Tofiq Qasim oğlu - 11 fevral 1929-cu ildə Gədəbəy rayonun İsali kəndində anadan olub.O,1950-ci ildə Baki Dövlət Universitetin tarix fakultəsini bitirmiş,1965-ci ildə tarix elmləri doktoru,1980-ci ildə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasinin müxbir üzvü,sonralar həqiqi üzvü olmuşdur.Uzun müddət Baki Ali Partiya Məktəbinin rektoru,Azərbaycan SSR Ali Sovetinin deputati olmuş,?Qirmizi ?mək Bayraği? ordeni ilə təltif olunmuşdur.Hal-hazirda Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasinin Akademikidir.

  Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasinin müxbir üzvü-Məmmədov Yaqub Cavad oğlu - 03 may 1941-ci ildə Gədəbəy rayonun ?liismayilli kəndində anadan olmuşdur.

  1966-ci ildə Azərbaycan Tibb Universitetin fərqlənmə diplomu ilə bitirmiş,1970-ci ildə tibb elmləri namizədi,1982-ci ildə tibb elmləri doktoru elmi darəcəsi almişdir.1989-cu ildə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasinin müxbir üzvü seçilmişdir.1983-1988-ci illərdə Azərbaycan Tibb Universitetinin rektoru olmuşdur.SSRİ?Səhiyyə ?laçisi?nişani(1976),?Qirmizi ?mək Bayraği?ordeni (1981) ilə təltif olunmuş,Azərbaycan Respublikasinin??məkdar hakimi?(1981),Azərbaycan Respublikasinin??məkdar Elm Xadimi?(1991) fəxri adlarina layiq görülmüşdür.

  Hal-hazirda Azərbaycan Tibb Universitetində çalişir.

  Nyu-York Elmlər Akademiyasinin üzvü,fizika-riyaziyyat elmləri doktoru Rzayev Salman Qədimali oğlu -1947-ci ildə Gədəbəy rayonun Novoivanovka kəndində anadan olmuşdur.O,Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasinin baş elmi isçisi olmuşdur.Ermənilərin Azərbaycana qarşi təcavuzu başlayarkən elmi fəaliyyətini müvəqqəti olaraq dayandiraraq,torpaqlarimizin müdafiəsi naminə silaha sarilaraq,bir zabit kimi cəbhəyə yollanmişdir.O,3 il ərzində ermənilərə qarşi ağir döyüşlərdə mərdliklə vuruşmuşdur.Müharibə 2-ci qrup əlil olmuş,nəhayət “Döyüşçü Alim?kimi yenidən öz elmi fəaliyyətini davam etdirmişdir.Hal-hazirda Azərbaycan Milli Ensklopediyasinin Milli Mərkəzinin şöbə müdiri vəzifəsində çalişir.

  ?liyev Sahib Müseyib oğlu -15 mart 1933-cü ildə Gədəbəy rayonun Gədəbəy şəhərində doğulmuşdur.Kimya elmləri doktoru,professor,Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasinin müxbir üzvü,Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasi Y.Məmmədəliyev adina Neft-Kimya Prosesləri İnstitutun laboratoriya müdiri,İnstitutun elmi işlər üzrə direktor müavini olmuşdur.

  Fransa(1970),Polşa(1971),Almaniya(1980),Çexoslav akiyada(1982) keçirilmiş beynəlxalq Simpoziumlara çixiş etmişdir.

  Hüseynov Məhərrəm Məhəmməd oğlu-01 fevral 1901-ci ildə Gədəbəy rayonun Qalakənd kəndində anadan olub.28 yanvar 1981-ci ildə Baki şəhərində vəfat edib.Dermatoloq,tibb elmləri doktoru(1932),professor(1935),Azərbaycan SSR ?məkdar həkimi(1960) və əməkdar elm xadimi(1966) 1925-ci ildə 1-ci Moskva Dövlət Universitetinin tibb fakultəsini bitirmişdir. Uzun illər Azərbaycan Dövlət Həlimləri təkmilləşdirmə İnstitutun dəri-zöhrəvi xəstəliklər kafedrasinin müdiri,Azərbaycan SSR Dermotoloqlar Cəmiyyətinin Sədri olmuşdur.

  Akademik Sadiqov Mirzə Hüseyn oğlu - 26 dekabr 1896-ci ildə Gədəbəy rayonun Miskinli kəndində anadan olmuş,14 fevral 1970-ci ildə(Kirovabad) Gəncə şəhərində vəfat etmişdir.

  Seleksiyaçi alim,SSRİ dövlət Mükafati Laureati(1974), professor(1953), Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Heyvandarliq İnstitutun direktoru vəzifəsində işləmiş,Azərbaycan dağ merinosu qoyun cinsini yaradanlardan biri olmuş “Kəhraba-10? payizliq buğda sortu yetişdirmişdir.

  Sosialist ?məyi Qəhrəmani Vəliyev Adil Məstan oğlu -05 iyul 1909-cu ildə Gədəbəy rayonun Rəsullu kəndində anadan olub,15 noyabr 1988-ci ildə vəfat edib.Baytar həkimi,Az.KP Şamaxi Rayon Komitəsinin,Azərb.KP Səfərəliyev,Mirbəşir və Cəbrayil Rayon Komitələrinin birinci katibi,Gəncə vilayət kənd təsərrufati idarəsinin rəisi,Gəncə şəhər baytarliq ıdarəsinin rəisi işləmiş,Azərbaycan SSR Ali Sovetinin deputati olmuşdur.

  Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasinin müxbir üzvü-?hmədov Qoşqar Teymur oğlu -25 oktyabr 1917-ci ildə Gədəbəy rayonun Söyüdlü kəndində anadan olub.10 fevral 1975-ci ildə Baki şəhərində vəfat edib

  1941-ci ildə Baki Dövlət Universitetin fizika-riyaziyyat fakultəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.1950-ci ildə fizika-riyaziyyat elmləri namizədi,1960-ci ildə fizika-riyaziyyat elmləri doktoru,professor(1961),Azərbaycan Elmlər Akademiyasinin müxbir üzvü(1969)olmuşdur.Onun rəhbərliyi altinda 60-dan çox elmlər namizədi və elmlər doktoru yetişmişdir.

  Uzun illər Baki Dövlət Universitetin diferensial və inteqral tənliklər kafedrasinin müdiri vəzifəsində işləmişdir.

  Azərbaycan Milli Qəhramani-?liyev İlham Müzəffər oğlu -05 oktyabr 1961-ci ildə Gədəbəy şəhərində anadan olmuşdur.1979-cu ildə Gədəbəy şəhər 1 sayli orta məktəbi bitirmiş,1980-ci ildən 1982-ci ilədək hərbi xidmətdə olmuş,1983-cü ildə polis(milis) orqanlarinda işə başlamişdir.Rusiya Federasuyasinin Bryansk şəhərində polis(milis) məktəbini bitirmişdir.Gədəbəy Rayon Daxili İşlər Şöbəsində işə başlayan İ.M.?liyev 1989-cu ildə Gəncə Şəhəri Daxili İşlər İdarəsinin Cinayət axtariş bölməsində fəaliyyətini davam etdirmişdi.
  По?ледний раз редактировало?ь Mucaca; 17.03.2008 в 23:04
  Кра?ива? женщина нравит?? глазам, а добра? ?ердцу; одна бывает прекра?ною вещью, а друга? ?окровищем.

  ?аполеон Бонапарт

 30. 17.03.2008, 13:57


 31. #20
  Qeydiyyat
  Dec 2007
  Ünvan
  ....
  İsmarıc sayı
  3,222
  Təşəkkür edirəm!
  1,952
  Təşəkkür alıb: 3,048 dəfə, İsmarıc; 1,351

  По умолчанию Ответ: Vətəni qarış qarış

  Megi ve Mamed menasiz floodlari kesinde!!Movzu esasinda danishsaz size hec kim hec ne demeyecek.Amma, menasiz yazilara goz yumaq olmur axi!!
  MB

 32. Göstərilən foksarik bu posta görə Mucaca üçün təşəkkür etdi:

  Napoleon (17.03.2008)

4 səhifədən 1-cisi 1234 По?ледн??По?ледн??

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Похожие темы

 1. Qarışıq nigahlar
  By Xmen in forum Ümumi söhbətlər
  Cavablar: 79
  Son ismarıc: 07.11.2009, 17:34
 2. Qarğış
  By cana in forum Ümumi söhbətlər
  Cavablar: 71
  Son ismarıc: 24.08.2009, 17:43
 3. Yurdumu qarış-qarış
  By Maestro in forum İnteraktiv Arxivimiz
  Cavablar: 5
  Son ismarıc: 24.02.2009, 14:17
 4. Cavablar: 30
  Son ismarıc: 01.10.2008, 04:39

Tags for this Thread

Ваши права в разделе

 • Вы не можете ?оздавать новые темы
 • Вы не можете отвечать в темах
 • Вы не можете прикрепл?ть вложени?
 • Вы не можете редактировать ?вои ?ообщени?
 •  
 
Ча?овой по?? GMT +5, врем?: 01:57.
 
Keywords: web studio, art studio, photo studio
 
Forumlarda yazılan fikirlər müstəqil istifadəçilərin şəxsi fikirləridir və Administrasiya onlara görə heç bir halda məsuliyyət daşımır.
 
© 2004-2010, Fox.AZ – İnformasiya əyləncə portalı. Bakı şəhəri, Azərbaycan.

Məlumat internet səhifələrində istifadə edildikdə müvafiq keçidin qoyulması mütləqdir.
Powered by vBulletin Copyright © 2010 vBulletin Solutions, Inc. Bütün hüquqlar Şükürzadə Studiyasına məxsusdur.
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player